คำศัพท์ภาษาอังกฤษ พื้นฐาน ชุดที่ 18

เรียนภาษาอังกฤษจากคำศัพท์ภาษาอังกฤษและตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ VOCABURALY LESSON 18 Search The search for the survivors […]

เรียนภาษาอังกฤษจากคำศัพท์ภาษาอังกฤษและตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

VOCABURALY LESSON 18

Search
The search for the survivors continued.

Courtyard
The Children were playing in the courtyard.

Smash
Two cars smashed into each other.

Excursion
The tourists took an excursion of the city.

Conductor
The conductor collected the fares from the passengers.

Prompt
The service was prompt and friendly.

Diet
I am going to go on a diet because I am overweight.

Include
The bill includes service charge and tax.

Strict
The rules are very strict.

Accidentally
He accidentally shot his friend.

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ความหมาย และ ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ เพื่อให้การเรียนภาษาอังกฤษเข้าใจมากยิ่งขึ้น

1.Search (v.)
to go over and look through to find something: to examine carefully.
ความหมาย : ค้นหา , ตรวจสอบอย่างระมัดระวัง
l come here to search for my lost necklace.
แปลว่า : ฉันมาที่นี้เพื่อค้นหาสร้อยคอที่หายไป

2. Courtyard (n.)
a space enclosed by walls, adjoining or in a large build. Tom’s We plan to hold an outdoor party at the courtyard of house.
แปลว่า : เรากะจะจัดปาร์ตี้ในสนามบ้านของทอม อาหารของคุณอร่อยมากๆ แต่ฉันจะต้องลดน้ำหนัก

3. smash (n, v.)
N : a violent collision, total failure
ความหมาย : การชนกันอย่างรุนแรง , ล้มละลาย
v : to ruin completly, destroy
ความหมาย :พังพินาศ , ทำลาย
Tom intended to throw a ball to his child but it accidentally amashed Mr. Jones’ window.
แปลว่า : ทอมตั้งใจขว้างลูกบอลที่บุตรชาย แต่บังเอิญกลับมาชนที่หน้าต่าง

4. Excursion (n)
a short trip or journey as for health or pleasure.
ความหมาย : การเดินทางชั่วระยะเวลาสั้นๆเพื่อสุขภาพ หรือเพื่อความเพลิดเพลิน
I suggest the Continent be suitable for your excursion.
แปลว่า : ผมอยากจะเสนอแนะภูมิภาคแถบนี้ เหมาะสมสำหรับการท่องเที่ยวของคุณ

5. Conductor (n)
-one who conducts, leader, guide.
-one who has charge of the passengers and collect fares.
ความหมาย : ผู้นำ , กระเป๋ารถเมล์ , ผู้ควบคุมวงดนตรี
Peter, a famous conductor, invite us to hear his performance.
แปลว่า : พีเตอร์เป็นผู้ควบคุมวงดนตรีที่มีชื่อเสียงโด่งดัง

6. Prompt (adj.)
instantly at hand, quick.
ความหมาย : โดยพลัน
Appreciate your prompt operation.
แปลว่า : ผมนับถือการผ่าตัดฉุกเฉินของคุณจริงๆ

7. Diet (n, v)
n : special, limited food or drink chosen to lose weight.
ความหมาย : พิเศษ , จำกัดอาหาร หรือ เครื่องดื่มเพื่อลดน้ำหนัก
V : cause to adhere to a diet, esp. for losing weight.
ความหมาย : เป็นสาเหตุตั้งใจให้ลดน้ำหนัก
Your food is quite delicious but I’m going to diet.
แปลว่า : อาหารของคุณอร่อยมากๆเลย แต่ฉันจะต้องลดน้ำหนัก

8. Include (v)
to have as part of a whole, contain.
ความหมาย : ร่วมอยู่ด้วย , มี
A lot of necessary suggestions for pregnancy are included in this book.
แปลว่า : คำแนะนำที่ดีและสิ่งที่จำเป็นสำหรับระยะการตั้งครรภ์มันมีการรวบรวมเอาไว้ในหนังสือเล่มนี้

9. Strict (adj. )
exact, absolute, enforcing rules with great care.
ความหมาย : เข้มงวด , เคร่งครัด . กวดขัน
I am of the opinion that you’re too strict with your children.
แปลว่า : ในความคิดของผม คุณออกจะเข้มงวดกับลูกชายมากเกินไปนะ

10. Accidentally (adj.)
of occurring by chance; fortuitous.
ความหมาย : โดยบังเอิญ
During the delivery process, the crates accidentally fall into the river.
แปลว่า : ในระหว่างการส่งสินค้า ลังไม้หลายใบได้ตกลงไปในแม่น้ำโดยบังเอิญ

แชร์เลย