คำศัพท์ภาษาอังกฤษ สัญลักษณ์พื้นฐานในการคำนวณ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ สัญลักษณ์พื้นฐานในการคำนวณ Mathematical Symbols plus = บวก minus = ลบ […]

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ สัญลักษณ์พื้นฐานในการคำนวณ

Mathematical Symbols

plus = บวก
minus = ลบ
multiplied by = คูณ
divided by = หาร
equal = เท่ากับ
not equal to = ไม่เท่ากับ
greater than = มากกว่า
less than = น้อยกว่า
not greater than = ไม่มากกว่า
not less than = ไม่น้อยกว่า
therefore = เพราะฉะนั้น ดังนั้น

แชร์เลย