อาจารย์ต้นอมร สอนภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษฟรี

อาจารย์ต้นอมร TonAmorn

การศึกษา อาจารย์ต้นอมร

  • ปริญญาโท ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
    Master of Arts (English for International Communication), Kasetsart University (Bangkhen Campus)

  • Teaching English to Speakers of Other Languages (TESOL), Canada

ติดต่อ อาจารย์ต้นอมร

อาจารย์ต้นอมร สอนภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษ อ.ต้นอมร tonamorn ครูหล่อ หนุ่มหล่อ อาจารย์หล่อ ครูหล่อบอกต่อด้วย

อาจารย์ต้นอมร

อาจารย์ต้นอมร tonamorn อมร เชิงรุ่งโรจน์ Amorn Cherngroongroj สอนภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษ อ.ต้นอมร

อ.ต้นอมร TonAmorn

อาจารย์ต้นอมร เป้านักบอล กางเกงบอล

อาจารย์ต้นอมร

อ.ต้นอมร

อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ

tonamorn

Ajarn TonAmorn

อาจารย์ต้นอมร (TonAmorn)

อ.ต้นอมร (AJ’ TonAmorn)

About Ajarn TonAmorn

แชร์เลย