ข้อสอบ TOEIC ฟรี พร้อมเฉลย

คลิกอ่าน >> คำศัพท์ภาษาอังกฤษ พื้นฐาน 1,000 คำ
เทคนิค เรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง ให้ได้ผล

ดาวน์โหลดตัวอย่างข้อสอบ TOEIC พร้อมเฉลย

รายละเอียดเกี่ยวกับข้อสอบ TOEIC

การเตรียมตัวสอบ TOEIC
คำศัพท์ TOEIC
ข้อสอบ TOEIC แบ่งออกเป็น 7 parts

ข้อสอบ TOEIC เป็นการทดสอบประสิทธิภาพการใช้ภาษาอังกฤษ สำหรับคนที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ เพื่อวัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันของคนทำงาน ในสภาพแวดล้อมระดับนานาชาติ คะแนนที่ได้จากการสอบโทอิคจะเป็นตัวชี้วัดบุคคลคนนั้น ว่าสามารถใช้ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารกับคนอื่นในด้านธุรกิจ ด้านการค้า และด้านอุตสาหกรรมได้ดีมากน้อยเพียงใด โดยผลคะแนนสอบ TOEIC จะมีอายุการใช้งาน 2 ปี

ข้อสอบ TOEIC มีจำนวนทั้งหมด 200 ข้อ และมีเวลาในการทำข้อสอบจำนวน 2 ชั่วโมง โดยข้อสอบ TOEIC จะถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ Listening section และ Reading

ดาวน์โหลดข้อสอบ TOEIC

บทเรียนภาษาอังกฤษ ที่ควรอ่าน

– พื้นฐานภาษาอังกฤษ
– คำคมภาษาอังกฤษ (พร้อมคำอ่าน คำแปล)
– โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ
– ไวยากรณ์อังกฤษ | Tense ทั้ง 12
– ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
– อาชีพ ภาษาอังกฤษ (พร้อมฟังเสียงเจ้าของภาษา)
– เลข ภาษาอังกฤษ (พร้อมฟังเสียง)
– ผลไม้ ภาษาอังกฤษ (พร้อมฟังเสียง)
– สระภาษาอังกฤษ อักษรภาษาอังกฤษ (วิธีสะกดคำ)
– แนะนำตัวภาษาอังกฤษ
– เขียนจดหมายภาษาอังกฤษ ตัวอย่างประโยคเพียบ

 ติดตาม อ.ต้นอมร บนเฟซบุ๊ก ความรู้ดีๆ เพียบ!
facebook.com/tonie.amorn
(ตั้งเป็น see first : เห็นโพสต์ก่อน ด้วยนะครับ)

ช่องยูทูป เรียนภาษาอังกฤษ ฟรี
youtube.com/tonamorn

 เข้ากลุ่มเรียนภาษาอังกฤษ ฟรี
facebook.com/groups/english.tonamorn