ข้อสอบ TOEIC ฟรี พร้อมเฉลย

ดาวน์โหลดตัวอย่างข้อสอบ TOEIC พร้อมเฉลย

รายละเอียดเกี่ยวกับข้อสอบ TOEIC

การเตรียมตัวสอบ TOEIC
คำศัพท์ TOEIC
ข้อสอบ TOEIC แบ่งออกเป็น 7 parts

ข้อสอบ TOEIC เป็นการทดสอบประสิทธิภาพการใช้ภาษาอังกฤษ สำหรับคนที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ เพื่อวัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันของคนทำงาน ในสภาพแวดล้อมระดับนานาชาติ คะแนนที่ได้จากการสอบโทอิคจะเป็นตัวชี้วัดบุคคลคนนั้น ว่าสามารถใช้ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารกับคนอื่นในด้านธุรกิจ ด้านการค้า และด้านอุตสาหกรรมได้ดีมากน้อยเพียงใด โดยผลคะแนนสอบ TOEIC จะมีอายุการใช้งาน 2 ปี

ข้อสอบ TOEIC มีจำนวนทั้งหมด 200 ข้อ และมีเวลาในการทำข้อสอบจำนวน 2 ชั่วโมง โดยข้อสอบ TOEIC จะถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ Listening section และ Reading

ดาวน์โหลดข้อสอบ TOEIC | วิดีโอเรียนภาษาอังกฤษ

แชร์เลย