เรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง

การเรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง

สิ่งสำคัญประการแรกในการเรียนภาษาอังกฤษ คือต้องเริ่มจากการมีความสนใจที่จะเรียน ไม่ว่าจุดประสงค์ในการเรียนนั้นจะเรียนภาษาอังกฤษไปเพื่ออะไร เช่น นำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชั้นเรียน นำภาษาอังกฤษไปใช้ในการทำงาน หรือเรียนเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ทุกอย่างล้วนมีความสำคัญในตัวเองด้วยกันทั้งสิ้น ดังนั้นเมื่อผู้เรียนเกิดความสนใจที่จะเรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง ไม่ว่าจะเพราะความจำเป็น หรือเพราะว่าความใฝ่รู้ก็ตาม สิ่งถัดมาสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเองจำเป็นต้องรู้ ก็คือ ต้องรู้กระบวนการในการเรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเองอย่างถูกต้อง เรียนอย่างมีระเบียบแบบแผน ไม่หลงทางเสียเวลา เพราะถ้าหากเกิดความไม่มั่นใจ ไม่รู้ว่าสิ่งที่ตัวเองกำลังทำอยู่นั้น เป็นขั้นตอนในการศึกษาด้วยตนเองที่ถูกต้องหรือเปล่า ก็อาจจะทำให้เสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์ได้

การเรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเองสามารถทำได้หลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นการดูหนัง ฟังเพลง อ่านหนังสือ ผู้เรียนสามารถเลือกกระบวนการที่ตนเองชอบได้ เพียงแต่อย่ายึดติดกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากเกินไป เช่น บางคนชอบอ่านหนังสือไวยากรณ์ ก็มักที่จะเรียนด้วยตัวเองจากหนังสือแกรมม่าภาษาอังกฤษต่างๆ ซึ่งจะทำให้เก่งเฉพาะแค่ในตำรา นั่นหมายความว่า ไม่รู้วิธีการฟังพูดในชีวิตจริง ไม่รู้จักประโยคภาษาอังกฤษ ไม่รู้จักสํานวนภาษาอังกฤษ ที่เขานิยมใช้พูดกันในชีวิตประจำวันทั่วไป หรือบางคนชอบที่จะดูหนัง ดูภาพยนตร์ แล้วไม่ยอมอ่านหนังสือตำราไวยากรณ์ภาษาอังกฤษบ้างเลย แบบนี้ก็ไม่ดีเช่นกัน เพราะจะทำให้ไม่สามารถที่จะอ่านเขียนได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์แบบ เนื่องจากภาษาทุกภาษารวมถึงภาษาอังกฤษนั้น จะมีวิธีการฟัง พูด อ่าน เขียน ที่แตกต่างกันไป บางครั้งภาษาที่ใช้พูดในชีวิตประจำวันก็เป็นภาษาที่ไม่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ ดังนั้นผู้เรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเองควรที่จะอ่านหนังสือไวยากรณ์ด้วย และฝึกอ่าน ฝึกฟัง จากภาพยนตร์ รายการโทรทัศน์ ดูลักษณะการเขียนในแบบวิชาการคือตามหนังสือไวยากรณ์ต่างๆ และการเขียนแบบไม่เป็นทางการอย่างเช่นการเขียนภาษาอังกฤษที่ปรากฏอยู่ในนิตยสารต่างๆ หรือแม้แต่ในหนังสือพิมพ์และการ์ตูนภาษาอังกฤษ

สำหรับคำถามที่ว่า ในการเริ่มเรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง ควรที่จะต้องเริ่มจากอะไรดี คำตอบที่ถือได้ว่าจะทำให้การเรียนภาษาอังกฤษนั้นถูกต้อง เรียนอย่างมั่นคง และส่งผลดีในระยะยาว นั่นก็คือเริ่มจากคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เพราะถ้าหากไม่รู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษแล้วก็ไม่มีทางที่จะนึกคำ หรือว่าเลือกคำมาใช้พูดใช้สื่อสารได้เลย สิ่งถัดมาหลังจากรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษแล้ว นั่นก็คือการนำคำศัพท์ภาษาอังกฤษแต่ละคำมาเรียงต่อกันอย่างถูกต้อง นั่นก็คือโครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษนั่นเอง หรือรู้จักกันในชื่อที่คุ้นเคยว่า “ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ” หรือ “Grammar” ซึ่งชาวต่างชาติมักจะเรียกว่า “Structure” ซึ่งนี่คือสิ่งที่สำคัญสำหรับการเรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง เพราะการรู้คำศัพท์และโครงสร้างไวยากรณ์ จะทำให้ผู้เรียนภาษาอังกฤษสามารถที่จะแต่งประโยคเองได้ ตรวจสอบประโยคของตนเองว่าถูกหรือผิดได้ โดยใช้การเปิดพจนานุกรมภาษาอังกฤษหรือ dictionary ช่วย ก็จะทำให้ประโยคภาษาอังกฤษของตนเองนั้นสมบูรณ์แบบมากขึ้น

เมื่อฝึกภาษาอังกฤษด้วยตนเองจนพอใจในระดับหนึ่งแล้ว สิ่งถัดมามาก็คือการพัฒนาภาษาอังกฤษของตนเองให้ขึ้นสู่ระดับที่สูงขึ้นไป ก็สามารถทำได้ไม่ยาก ด้วยการดูหนัง ฟังเพลง อ่านนิตยสาร อ่านหนังสือพิมพ์ หรือแม้แต่อ่านการ์ตูนภาษาอังกฤษ โดยเริ่มจากเรื่องหรือหัวข้อที่ตนเองสนใจ จะได้ไม่เกิดความเบื่อหน่าย น่าเบื่อ และทำให้ท้อแท้ได้ เพราะถ้าหากเป็นเรื่องที่ผู้เรียนสนใจ ก็จะช่วยให้รู้คำศัพท์และจดจำคำศัพท์นั้นได้ง่ายยิ่งขึ้น และรู้วิธีการนำคำศัพท์ภาษาอังกฤษนั้นไปใส่ในประโยค สามารถนำไปใช้พูด นำไปใช้เล่าเรื่อง นำไปใช้เขียนภาษาอังกฤษ เพื่อสื่อสารกับผู้อื่นได้

เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ด้วยตัวเอง ฟรี

แชร์เลย