เทียบเสียงอักษร ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สระ พยัญชนะ ประสมคำ สะกด ชื่อ นามสกุล

สระ อักษร ภาษาอังกฤษ

อักษร พยัญชนะ สระ อังกฤษ-ไทย

ปูพื้นฐานภาษาอังกฤษ แบบแน่นๆ ด้วย Alphabets ซึ่ง alphabet (แอล’ ฟาเบท) n. หมายถึง อักษรพยัญชนะ, อักขระ, ระบบตัวอักษร นั่นเองครับ โดยตัวอักษรในภาษาอังกฤษมี 26 ตัว คือ

A = เอ B = บี C = ซี
D = ดี E = อี F = เอฟ
G = จี H = เอช I = ไอ
J = เจ K = เค L = แอล
M = เอ็ม N = เอ็น O = โอ
P = พี Q = คิว R = อาร์
S = เอส T = ที U = ยู
V = วี W = ดับเบิลยู X = เอกซ์
Y = วาย Z = แซด/ซี

*การออกเสียง V, Z ไม่มีในภาษาไทย (V คล้ายมากที่สุดคือเสียง ว กึ่ง ฟ, Z เสียงสั่นในลำคอ) กำลังเพิ่มให้กดฟังเสียง การออกเสียงโดยเจ้าของภาษา ทุกตัวอักษร เร็วๆ นี้ โปรดศึกษาเพิ่มเติมที่หน้าสารบัญเรียนภาษาอังกฤษ tonamorn.com

ต่อไปเราจะมาศึกษาเรียนรู้การเทียบอักษรภาษาอังกฤษกับภาษาไทยกันในบทความสอนภาษาอังกฤษหน้านี้ครับ

เราสามารถเปรียบเทียบอักษรในภาษาอังกฤษกับภาษาไทยแบบใกล้เคียงที่สุด ได้ดังนี้

สระ อังกฤษ-ไทย

A อ่านว่า เอ เทียบได้กับสระ แ
E อ่านว่า อี เทียบได้กับสระ เ, อี
I อ่านว่า ไอ เทียบได้กับสระ อิ, ไ
O อ่านว่า โอ เทียบได้กับสระ โ, อ
U อ่านว่า ยู เทียบได้กับสระ อั, อิว, อู

พยัญชนะ อังกฤษ-ไทย

B อ่านว่า บี เทียบได้กับอักษร บ
C อ่านว่า ซี เทียบได้กับอักษร ซ, ค
D อ่านว่า ดี เทียบได้กับอักษร ด
F อ่านว่า เอฟ เทียบได้กับอักษร ฟ
G อ่านว่า จี เทียบได้กับอักษร ก
H อ่านว่า เอช เทียบได้กับอักษร ฮ
J อ่านว่า เจ เทียบได้กับอักษร จ
K อ่านว่า เค เทียบได้กับอักษร ค, ก
L อ่านว่า แอล เทียบได้กับอักษร ล
M อ่านว่า เอ็ม เทียบได้กับอักษร ม
N อ่านว่า เอ็น เทียบได้กับอักษร น
P อ่านว่า พี เทียบได้กับอักษร พ
Q อ่านว่า คิว เทียบได้กับอักษร คว
R อ่านว่า อาร์ เทียบได้กับอักษร ร
S อ่านว่า เอส เทียบได้กับอักษร ซ, ส
T อ่านว่า ที เทียบได้กับอักษร ท
V อ่านว่า วี เทียบได้กับอักษร
W อ่านว่า ดับเบิ้ลยู เทียบได้กับอักษร ว
X อ่านว่า เอ็กซ เทียบได้กับอักษร กซ
Y อ่านว่า วาย เทียบได้กับอักษร ย, วี,อาย
Z อ่านว่า ซี เทียบได้กับอักษร

*การออกเสียง V, Z ไม่มีในภาษาไทย (V คล้ายมากที่สุดคือเสียง ว กึ่ง ฟ, Z เสียงสั่นในลำคอ) กำลังเพิ่มให้กดฟังเสียง การออกเสียงโดยเจ้าของภาษา ทุกตัวอักษร เร็วๆ นี้ โปรดศึกษาเพิ่มเติมที่หน้าสารบัญเรียนภาษาอังกฤษ tonamorn.com

  • เนื่องจากภาษาอังกฤษไม่มีสระมากเหมือนในภาษาไทย แต่เราสามารถนำอักษรต่างๆ มาผสมกันได้อย่างคร่าวๆ ดังนี้

สระภาษาไทย เทียบ สระภาษาอังกฤษ

อะ a
เอาะ o
อา a, ar, are
ออ o,or
อิ i
เออะ –
อี e, ee, i
เออ er, ir, ur
อึ u
เอียะ ea, ia, ie
อือ ue
เอีย ia, ere
อุ u, oo
เอือะ ua, ue
อู o, oo, u, ue
เอือ ua, ue
เอะ e, a
อัวะ ua, ue
เอ e, a
อัว ua, ue
แอะ ae, a
อำ am, um
แอ a, ae, a
ไอ ai, i, y
โอะ o
ใอ ai, i, y
โอ o
เอา ao

  • เนื่องจากภาษาอังกฤษไม่มีอักษรมากเหมือนในภาษาไทย การเทียบอักษรภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย บางครั้งเราต้องนำอักษรในภาษาอังกฤษมาผสมกัน ดังนี้

อักษรภาษาไทย เทียบอักษรภาษาอังกฤษ
ช ch, sh
ง ng
คว qu

ตัวอย่างการประสมคำ

สระ เสียง ตัวอย่าง คำทับศัพท์
a แอ badminton แบดมินตัน
อะ aluminium อะลูมิเนียม
อา Chicago ชิคาโก
เอ Asia เอเชีย
ออ football ฟุตบอล
e อี Sweden สวีเดน
เอ Lebanon เลบานอน
อิ* electronics อิเล็กทรอนิกส์
เอะ Mexico เม็กซิโก
i อิ king คิง
อี ski สกี
ไอ Liberia ไลบีเรีย
o โอ Cairo ไคโร
ออ Tom ทอม
อะ Washington วอชิงตัน
อู Today ทูเดย์
u อะ Hungary ฮังการี
อิว Cuba คิวบา
อุ Lilliput ลิลลิพุต
อู Kuwait คูเวต
ยู Uranium ยูเรเนียม
อิ busy บิซี

ตัวอย่างการสะกดชื่อ นามสกุล ภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ (บางกรณี สามารถสะกดได้มากกว่า 1 แบบ)

วิชัย บุญมี = Vichai Boonmee
ทวน ทองแท้  = Thuan Thongthae
อมร รุ่งโรจน์ = Amorn Roongroj
สมชาย มีสุข = Somchai Meesook
ปราณี งามสง่า = Pranee Ngamsa-Ngar

แชร์เลย