บทสนทนาภาษาอังกฤษ ขับรถเล่น

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ และการสนทนา เหตุการณ์ตัวอย่าง: Let’s go for a ride! Sandy: Well, […]

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ และการสนทนา
เหตุการณ์ตัวอย่าง: Let’s go for a ride!

Sandy: Well, it wasn’t easy, but I finally bought a car.
Tom: Congratulations! Where’s the car?
Sandy: It’s right over there, next to the wall.
Tom: Is that big, blue car yours?
Sandy: No. That belongs to Josh. Do you see the little red one? That’s mine. Come on. Let’s go for a ride.
Tom: Sandy! Stop!
Sandy: Why should I stop?
Tom: Because you just passed a stop sign.
Sandy: Oh, no. I didn’t see it.
Tom: Well, you really should be careful. A stop sign means you must stop!
Sandy: Yes, I know. I’m sorry.

แชร์เลย