บทสนทนาภาษาอังกฤษ ตัดสินใจไม่ได้

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ และการสนทนา เหตุการณ์ตัวอย่าง: She can’t decide. Brad: So, Toby, are […]

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ และการสนทนา
เหตุการณ์ตัวอย่าง: She can’t decide.

Brad: So, Toby, are you going to get married or not?
Toby: Yeah, yeah, but Jessica’s afraid. She’s not sure she wants to get married right now. She can’t decide.
Brad: Why can’t she decide?
Toby: Well, we’re both young and she likes her job. And, of course, if we have children, she’ll have quit her job.
Brad: Why? Many women have kids but don’t quit their jobs.
Toby: True, but I don’t want Jessica to work.
Brad: Oh. So when will she give you an answer?
Toby: I’m going to her house for dinner tomorrow night. She’ll tell me then.
Brad: Well, good luck.
Toby: Thanks. What are you going to do this weekend, Brad?
Brad: I’m going fishing with Michael. We’ll probably leave early Saturday night.
Toby: What time will you get home?
Brad: Around eight o’clock. I have a date with Lucy at nine o’clock.
Toby: Will I see you on Sunday at church?
Brad: Yeah, In fact, why don’t we all do something?
Toby: OK. What?
Brad: Oh, I don’t know. We can go ice skating, or bowling!
Toby: Fine.

แชร์เลย