บทสนทนาภาษาอังกฤษ ต้องการแต่งงาน

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ และการสนทนา เหตุการณ์ตัวอย่าง: He wants to marry me! Sophie: Brooke, […]

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ และการสนทนา
เหตุการณ์ตัวอย่าง: He wants to marry me!

Sophie: Brooke, can you keep a secret?
Brooke: Sure. What is it?
Sophie: Promise you won’t spill the beans?
Brooke: I promise. What is it?
Sophie: Chris asked me to marry him!
Brooke: You’re kidding! What did you say?
Sophie: I didn’t say anything. I don’t know what to do.
Brooke: Why don’t you talk to Baba?
Sophie: Who’s that?
Brooke: She’s a fortuneteller. She’ll tell you about you future.
Sophie: Oh, I don’t believe in fortuneteller.
Brooke: A lot of people don’t, but sometimes the information is interesting.
Sophie: Hmmm. Will she tell me about my life with Chris?
Brooke: I’m sure she will. She’s very good.

แชร์เลย