บทสนทนาภาษาอังกฤษ เรียนอะไร

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ และการสนทนา เหตุการณ์ตัวอย่าง: What’s your major? Jane: Aaron, this is […]

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ และการสนทนา
เหตุการณ์ตัวอย่าง: What’s your major?

Jane: Aaron, this is Shane. He’s from Seattle.
Aaron: I’m glad to meet you.
Shane: I’m glad to meet you, too.
Jane: Aaron’s from New York. He’s a student here.
Shane: Oh, I see. What’s your major, Aaron?
Aaron: It’s chemical engineering. I study music too, but only part-time.
Shane: Really? Are you a singer?
Aaron: No, I play piano.
Shane: How nice. I love piano music.
Aaron: What do you do for a living Shane?
Shane: I’m a manager for INTEL.
Aaron: That’s interesting.
Jane: Excuse me. Do you have a time?
Aaron: It’s nine forty.
Jane: I guess we have to “jet” now. Our friends are waiting for us.

คำศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้:

jet เป็นคำแสลงอเมริกัน แปลว่า จากไป, ไป
มีความหมายเหมือนกับคำว่า leave (แต่คำว่า jet จะแฝงความหมายที่ว่า ต้องไปอย่างเร่งด่วน โดยเร็ว)

แชร์เลย