บทสนทนาภาษาอังกฤษ ไปหาหมอ

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ และการสนทนา เหตุการณ์ตัวอย่าง: Too many sloppy joes! W: Doctor’s office. […]

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ และการสนทนา
เหตุการณ์ตัวอย่าง: Too many sloppy joes!

W: Doctor’s office. May I help you?
Samuel: Yes. My name is Samuel. I’d like to make an appointment to see Dr. Wilson.
W: What seems to be the problem?
Samuel: I ate too much sloppy joes last night, and now I have a terrible stomachache.
W: Well, Dr. Wilson has an opening at one o’clock. Can you come in then?
Samuel: At one o’clock? Yes, that would be fine.
W: All right. See you then.
Samuel: Excuse me. What’s your exact address?
W: 2428 Main Street.
Samuel: Thank you.

แชร์เลย