การขอคำแนะนำ และให้คำแนะนำ ภาษาอังกฤษ

การขอคำแนะนำ
Asking and giving advice

ตัวอย่างสถานการณ์ ประโยคภาษาอังกฤษพร้อมคำแปลภาษาไทย

A: My friend has never been here before. What do you suggest I show him?
แปลว่า เพื่อนฉันไม่เคยมาที่นี่มาก่อนเลย คุณว่าฉันควรพาเขาไปดูอะไรดี

B: Why don’t you take a bus tour?
แปลว่า ทำไมคุณไม่จองทัวร์ไปกับรถบัสล่ะ

A: That’s a great idea. Do I have to make a reservation?
แปลว่า มันเป็นความคิดที่วิเศษไปเลย ฉันจำเป็นที่จะต้องจองก่อนไหม

B: You should make one. This is a busy season.
แปลว่า คุณควรจองนะ เพราะช่วงนี้เป็นฤดูการท่องเที่ยวคนจะเยอะมาก

A: All right. Do you have any other suggestions?
แปลว่า ดี คุณมีข้อแนะนำอื่นอีกไหม

B: I’d suggest a cruise along the river.
แปลว่า ฉันอยากจะแนะนำทริปล่องเรือชมวิว

ประโยคภาษาอังกฤษอื่นๆ ที่สามารถใช้แทนกันได้

** What do you suggest I show him?
ตัวอย่างประโยคอื่นๆ ในทำนองนี้ เช่น

– Could I ask for your advice about … ?
แปลว่า ฉันขอคำแนะนำคุณเกี่ยวกับ … ได้ไหม

– Would you recommend what I could do?
แปลว่า คุณช่วยแนะนำหน่อยได้ไหมว่าฉันควรทำยังไง

– What do you reckon I should do?
แปลว่า คุณจะแนะนำให้ฉันทำอะไร

** Why don’t you take a bus tour?
** I’d suggest a cruise along the river.
ตัวอย่างประโยคอื่นๆ ในทำนองนี้ เช่น

– If you want my advice, I would say taking a bus tour is a good idea.
แปลว่า ถ้าคุณอยากได้คำแนะนำจากฉัน ฉันคิดว่าใช้(เหมา)รถทัวร์เป็นความคิดที่ดีนะ

– How about a bus tour?
แปลว่า แล้วถ้าใช้(เหมา)รถทัวร์ล่ะ

– Why not take a bus tour?
แปลว่า ทำไมไม่เหมารถทัวร์ล่ะ

– Why don’t you take a bus tour?
แปลว่า ทำไมคุณไม่เหมารถทัวร์ล่ะ

– If I were you I would …
แปลว่า ถ้าฉันเป็นคุณ ฉันจะ …

– I think you should …
แปลว่า ฉันคิดว่าคุณควรจะ …

– I think you ought to …
แปลว่า ฉันคิดว่าคุณน่าจะ …

– I would advise you to …
แปลว่า ฉันจะแนะนำให้คุณ …

– I would recommend you to …
แปลว่า ฉันจะแนะนำให้คุณ …

– Perhaps you’d better …
แปลว่า บางที คุณน่าจะ …

– It might be a good idea if you …
แปลว่า เป็นความคิดที่ดี ถ้าคุณจะ …

– My advice to you is to …
แปลว่า คำแนะนำที่ฉันมีให้คุณก็คือ …

– You could …
แปลว่า คุณสามารถ …

** That’s a great idea.
ตัวอย่างประโยคอื่นๆ ในทำนองนี้ เช่น

– That’s a good idea.
แปลว่า นั่นเป็นความคิดที่ดี

– That’s an interesting idea.
แปลว่า นั่นเป็นความคิดที่น่าสนใจ

– That’s interesting.
แปลว่า น่าสนใจนะ

– I’ll take it. Thank you.
แปลว่า ฉันจะรับมันไว้ (รับคำแนะนำ) ขอบคุณนะ

** Do I have to make a reservation?
ตัวอย่างประโยคอื่นๆ ในทำนองนี้ เช่น

– Do I need a reservation?
– Should I have a reservation?
– Do you think I should have a reservation?

ประโยคด้านบนหมายความว่า ฉันต้องจองก่อนไหม

แชร์เลย