สำนวนน่ารู้เกี่ยวกับการให้คำแนะนำ

สำนวนน่ารู้เกี่ยวกับการให้คำแนะนำ Useful expressions – Take my advice and … แปลว่า […]

สำนวนน่ารู้เกี่ยวกับการให้คำแนะนำ
Useful expressions

– Take my advice and …
แปลว่า รับคำแนะนำของฉันไป และ …

นี่เป็นการให้คำแนะนำอย่างหนึ่ง แต่เหมือนเป็นการเน้นด้วยว่าต้องการให้ทำตามคำแนะนำนี้จริงๆ ส่วนที่ตามหลังคำว่า and ก็คือคำแนะนำที่ต้องการให้รับไว้นั้นเอง สิ่งที่พูดถึงจึงน่าเป็นเรื่องที่สำคัญ

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษเต็ม เช่น

– Take my advice and don’t go out with him.
แปลว่า ฟังคำแนะนำฉันนะ และอย่าออกไปกับเขา

– I’m wondering what your reactions would be to my decision.
แปลว่า ฉันอยากรู้ว่า คุณมีความเห็นอย่างไรต่อการตัดสินใจของฉัน

ถึงแม้คำว่า Reaction จะหมายถึง ตอบสนอง แต่เราสามารถใช้ในกรณีที่ต้องการความเห็นต่อการกระทำของเราได้ เพราะปฏิกิริยาตอบสนองที่เราต้องการทราบ ก็คือความคิดเห็นนั่นเอง นอกจากประโยคนี้ ก็ยังมีประโยคที่น่าใช้สำหรับการขอความคิดเห็นทำนองนี้อีก เช่น

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

– I would appreciate some advice about my decision.
แปลว่า ฉันจะซาบซึ้งในคำแนะนำเกี่ยวกับการตัดสินใจของฉัน
(ซึ่งหมายถึง ขอให้แนะนำมา)

– How do you feel about my decision?
แปลว่า คุณรู้สึกอย่างไรกับการตัดสินใจของฉัน

– What do you make of his suggestion?
แปลว่า คุณได้อะไรจากคำแนะนำของเขา

ที่จริงแล้ว กริยา make of มีความหมายว่า ทำจาก เช่น This bed is made of wood. แปลว่า เตียงนี้ทำมาจากไม้ ดังนั้น ประโยคดังกล่าว ถ้าจะแปลตรงตัวก็คือ คุณทำอะไรจากคำแนะนำของเขา นั่นหมายถึง คุณได้อะไร หรือคำแนะนำนั้นส่งผลให้เกิดอะไรขึ้นกับคุณ

– Problems are everywhere.
แปลว่า ปัญหามีอยู่ทุกที่

ประโยคนี้ใช้สำหรับปลอบใจ ในกรณีที่มีคนมาปรึกษา หรือคร่ำครวญเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ เราจึงพูดไปว่า ปัญหาก็มีอยู่ทุกที่นั่นแหละ

– Just be natural.
แปลว่า ทำตามธรรมชาติ (หรือ ปล่อยไปตามธรรมชาติ)

คำว่า natural ในที่นี้หมายถึง relaxed ซึ่งก็คือ ผ่อนคลาย และไม่ต้องพยายามทำอะไรที่แตกต่างจากธรรมชาติของตน คำแนะนำนี้จึงมีไว้สำหรับคนที่พยายามทำอะไรให้ได้ดั่งใจ โดยการต้องฝืนตัวเอง หรือคนที่มีปัญหา และไม่รู้ว่าจะปฏิบัติตัวอย่างไรต่อไปดี

– Your advice comes home to me. Thank you.
แปลว่า คำแนะนำของคุณกระจ่างมาก ขอบคุณ

สำนวน come home to somebody หมายถึง ทำให้ใครบางคนเข้าใจได้อย่างแจ่มแจ้งชัดเจน (clearly / completely) บางครั้งอาจจะเป็นการกระทำที่ทำให้อีกฝ่ายเจ็บปวดก็ได้ ตัวอย่างเช่น

– I heard that my boyfriend is going out with other girls again. What should I do?
แปลว่า ฉันได้ยินมาว่าแฟนฉันไปเที่ยวกับผู้หญิงอื่นอีกแล้ว ฉันควรจะทำยังไงดี

If you want my opinion, I think you should break up with him.
แปลว่า ถ้าเธออยากฟังความเห็นฉันนะ ฉันว่าเธอน่าจะเลิกกับเขาไปเลย

Your advice comes home to me. Thank you very much.
แปลว่า กระจ่างมากเลย ขอบคุณมาก

นั่นหมายถึงผู้พูดรู้สึกว่า คำแนะนำที่ให้มานั้น ตรงประเด็น แจ่มแจ้งชัดเจน แต่อาจจะรู้สึกเจ็บปวด อย่างไรก็ตาม เราสามารถที่จะใช้สำนวนภาษาอังกฤษนี้ ในกรณีทั่วไปได้เหมือนกัน

แชร์เลย