บทสนทนาภาษาอังกฤษ รถรับส่งที่สนามบิน

บทสนทนาภาษาอังกฤษ รถรับส่งที่สนามบิน Airport transport = รถรับส่งที่สนามบิน At the limousine desk […]

บทสนทนาภาษาอังกฤษ รถรับส่งที่สนามบิน

Airport transport = รถรับส่งที่สนามบิน

At the limousine desk
ที่โต๊ะรถลีมูซีน

A: Is there a limousine to the JJ Hotel?
แปลว่า มีรถลีมูซีนไปโรงแรมเจเจไหม

Clerk: No, but you can take one to the Sheraton, which is very close.
แปลว่า ไม่มี แต่คุณสามารถนั่งไปที่โรงแรมเชอราตันซึ่งอยู่ใกล้กันมาก

A: How close?
แปลว่า ใกล้แค่ไหน

Clerk: Just two blocks. You could even take a taxi from there if you have a lot of bags.
แปลว่า แค่ 2 ช่วงตึกเท่านั้น คุณอาจจะนั่งรถแท็กซี่จากที่นั่นก็ได้ ถ้าคุณมีกระเป๋าหลายใบ

A: Good idea. How much is the limousine fare?
แปลว่า เป็นความคิดที่ดีนะ ค่าบริการรถลีมูซีนราคาเท่าไหร่

A: $9. You can buy a ticket here.
แปลว่า 9 ดอลล่าร์ คุณสามารถซื้อตั๋วได้ที่นี่

คําศัพท์ภาษาอังกฤษที่น่าสนใจ

limousine (ลิม’มะซีน) รถยนต์ขนาดใหญ่, รถยนต์รับส่งผู้โดยสารตามท่าอากาศยานและสถานีรถไฟ

clerk (คลาร์ค) เสมียน

block (บลอค) ท่อนไม้, ตึกทั้งแถว, แม่พิมพ์, เครื่องกีดขวาง

fare (แฟรฺ) ค่าโดยสาร

ticket (ทิค’คิท) ตั๋ว, บัตร, บัตรอนุญาต, ใบอนุญาต

แชร์เลย