การขอโทษ และแสดงความเสียใจ ภาษาอังกฤษ

ประโยคภาษาอังกฤษ สำหรับการขอโทษ และแสดงความเสียใจ การขอโทษในภาษาอังกฤษสามารถพูดได้หลากหลายแบบ เช่น Sorry I’m sorry แปลว่า ขอโทษนะ […]

ประโยคภาษาอังกฤษ สำหรับการขอโทษ และแสดงความเสียใจ

การขอโทษในภาษาอังกฤษสามารถพูดได้หลากหลายแบบ เช่น

Sorry
I’m sorry
แปลว่า ขอโทษนะ

I’m so sorry
I’m really sorry
I’m awfully sorry
แปลว่า ขอโทษจริงๆ

ประโยคภาษาอังกฤษที่แปลว่าขอโทษ ที่ใช้สำหรับเมื่อต้องการขัดจังหวะหรือรบกวนผู้อื่น เราสามารถพูดเป็นภาษาอังกฤษได้ว่า

Excuse me
Pardon me
I beg your pardon

การตอบรับคำขอโทษในภาษาอังกฤษ สามารถพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า

That’s all right
That’s okay
I’m okay
แปลว่า ไม่เป็นไร

Don’t worry
Don’t worry about it
แปลว่า อย่ากังวลไปเลย

เมื่อคู่สนทนาของเราต้องเจอกับเรื่องที่เศร้าโศกเสียใจ เราสามารถพูดแสดงความเสียใจเป็นภาษาอังกฤษได้ดังตัวอย่างต่อไปนี้

I’m sorry to hear that
แปลว่า ฉันเสียใจที่ได้ยินแบบนั้น

I’m so sorry to hear about the news
แปลว่า ฉันเสียใจที่ได้ทราบข่าวนั้น

I feel so sorry to know that
แปลว่า ฉันรู้สึกเสียใจด้วยนะ

ตัวอย่างสถานการณ์ภาษาอังกฤษ เช่นเมื่อเราทำเครื่องดื่มหกรดผู้อื่น

A: Oh! How clumsy I am! I’m really sorry.
แปลว่า โอ้ ทำไมฉันซุ่มซ่ามแบบนี้ ขอโทษด้วยนะ

B: That’s okay
แปลว่า ไม่เป็นไร

A: But your shirt …
แปลว่า แต่ เสื้อของคุณ …

B: Don’t worry. This stain will wash out.
แปลว่า ไม่ต้องกังวลไปหรอก คราบนี้ซักก็ออกแล้ว

แชร์เลย