บทสนทนาภาษาอังกฤษ Could I see … , please?

เรียนภาษาอังกฤษจากตัวอย่างประโยค ตัวอย่างบทสนทนาภาษาอังกฤษ Could I see a wine list, please? A […]

Home/ภาษาอังกฤษ/บทสนทนาภาษาอังกฤษ/บทสนทนาภาษาอังกฤษ Could I see … , please?

เรียนภาษาอังกฤษจากตัวอย่างประโยค

ตัวอย่างบทสนทนาภาษาอังกฤษ

Could I see a wine list, please?

A patron in a restaurant is talking to a waitress. He does not notice that he is sitting in a smoking section.
แปลว่า ลูกค้าในร้านอาหารกำลังพูดกับบริกร เขาไม่ได้สังเกตว่าเขากำลังนั่งอยู่ในเขตสูบบุหรี่

Waitress: Here’s the menu, sir. Would you like something to drink before dinner?
แปลว่า นี่เมนูค่ะ คุณต้องการดื่มอะไรก่อนอาหารค่ำไหมคะ

Customer: Perhaps. Could I see a wine list, please?
แปลว่า บางทีนะ แต่ขอผมดูรายการไวน์หน่อยครับ

Waitress: Certainly. Here you go, sir.
แปลว่า ได้ค่ะ นี่ค่ะ

Customer: Thank you. I think I’ll start with an appetizer. What’s good tonight?
แปลว่า ขอบคุณครับ ผมคิดว่าผมจะเริ่มด้วยอาหารเรียกน้ำย่อย คืนนี้มีอะไรพิเศษบ้างครับ

Waitress: The shrimp cocktail is excellent.
แปลว่า กุ้งค็อกเทลเยี่ยมมากค่ะ

Customer: I’ll try it. Is there any way you could ask that gentleman to stop smoking?
แปลว่า ผมจะลองดูแล้วกันครับ แล้วมีทางไหนที่จะบอกสุภาพบุรุษท่านนั้นให้เลิกสูบบุหรี่ได้ครับ

Waitress: You’re sitting in a smoking section, sir.
แปลว่า ตอนนี้คุณกำลังนั่งอยู่ในเขตสูบบุหรี่นะคะ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ผู้เรียนภาษาอังกฤษควรรู้

patron in a restaurant
แปลว่า ลูกค้าในร้านอาหาร

smoking section
แปลว่า เขตสูบบุหรี่

notice
แปลว่า สังเกตุ

appetizer
แปลว่า น้ำย่อยในกระเพราะอาหาร

shrimp
แปลว่า กุ้ง

excellent
แปลว่า ยอดเยี่ยม วิเศษ ดีเยี่ยม

section
แปลว่า เขต

สำนวนภาษาอังกฤษที่น่าสนใจ

Would you like…?
แปลว่า คุณต้องการ…ไหม

Could I see…?
แปลว่า ขอผมดู…หน่อยได้ไหม

What’s good tonight?
แปลว่า คืนนี้มีอะไรพิเศษไหม

I think I’ll start with an appetizer.
แปลว่า ฉันคิดว่าฉันจะเริ่มด้วยอาหารเรียกน้ำย่อยก่อน

Is there any way you could ask (name) to…?
แปลว่า มีทางไหนที่จะบอก (ชื่อ) ให้…

You’re sitting in…
แปลว่า คุณกำลังนั่งอยู่ใน…

แชร์เลย