การถามทาง บอกทาง และข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว บทสนทนา ภาษาอังกฤษ

การถามทาง บอกทาง และให้ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยวเป็นภาษาอังกฤษ การสอบถามเส้นทาง – Excuse me, could you tell […]

การถามทาง บอกทาง และให้ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยวเป็นภาษาอังกฤษ

การสอบถามเส้นทาง
– Excuse me, could you tell me how to get to …? = ขอโทษนะครับ/คะ คุณพอจะบอกได้ไหมว่าจะไป…ได้อย่างไร
– Excuse me, do you know where the … is? = ขอโทษนะครับ/คะ คุณทราบไหมว่า…อยู่ที่ไหน
– I’m looking for … = ฉันกำลังหา…
– Is this the right way for …? = ทางนี้ไป…ใช่ไหม
— the bus station = สถานีรถโดยสาร
— the bus stop = ป้ายรถเมล์
— this address = ที่อยู่นี้
– Can you show me on the map? = ช่วยบอกทางฉันบนแผนที่ได้ไหม
– I’m sorry, I don’t know = ขอโทษครับ/ค่ะ ฉันไม่ทราบ
– Sorry, I’m not from around here = ขอโทษคครับ/ค่ะ ฉันไม่ใช่คนแถวนี้
– You’re going the wrong way = คุณกำลังไปผิดทาง
– Take this road = ไปตามถนนนี้
– Take the first on the left = แยกแรกให้เลี้ยวซ้าย
– Take the second on the right = แยกที่สองให้เลี้ยวขวา
– Turn right at the crossroads = ถึงสี่แยกให้เลี้ยวขวา
– Turn right at the T-junction = เลี้ยวขวาที่ทางสามแยก
– Go down there = ไปทางนั้น
– Go under the bridge = ลอดใต้สะพาน
– Go over the bridge = ข้ามสะพาน
– Go over the roundabout = เข้าไปในวงเวียน
– You’ll cross some railway lines = คุณจะข้ามทางรถไฟ
– It’ll be … = แล้ว … จะอยู่
— … on your left = ทางซ้ายของคุณ
— … on your right = ทางขวาของคุณ
— … straight ahead of you = อยู่ตรงหน้าคุณ

การให้ข้อมูลนักท่องเที่ยว

การหาที่พัก

We’re looking for accommodation เรากำลังมองหาที่พัก
We need somewhere to stay เราต้องการที่พัก
Do you have a list of …? คุณมีรายชื่อ…ไหม
… hotels โรงแรม
… B&Bs (คำย่อของ bed and breakfasts) ห้องพักพร้อมอาหารเช้า
… youth hostels ห้องพักราคาถูกสำหรับเยาวชน
… campsites สถานที่ตั้งแคมป์
What sort of accommodation are you looking for? คุณกำลังมองหาที่พักแบบไหน
Can you book accommodation for me? คุณจะช่วยจองที่พักให้ดิฉัน/ผมได้ไหม
การเดินทางไปรอบๆ
Do you have a map of the …? คุณมีแผนที่…ไหม
… city เมืองใหญ่
… town เมืองเล็ก
Where’s the …? …อยู่ที่ไหน
… city centre กลางเมือง
… art gallery สถานที่แสดงศิลปะ
… museum พิพิธภัณฑ์
… main shopping area ร้านค้า
… market ตลาด
… railway station สถานีรถไฟ
What’s the best way of getting around the city? เที่ยวรอบเมืองใช้ทางไหนดีที่สุด
Where can I hire a car? ฉันจะเช่ารถได้ที่ไหน

เหตุการณ์และกิจกรรมต่างๆ

What are you interested in? คุณสนใจอะไร
Are there any … on at the moment? ตอนนี้ที่นั่นมี…ไหม
… exhibitions นิทรรศการ
… cultural events งานแสดงวัฒนธรรม
… sporting events งานกีฬา

Are there any …? ที่นั่นมี…ไหม
… excursions การเดินทางระยะสั้น
… tours ทัวร์
… day trips การเที่ยวแบบ 1 วัน

Is there a city tour? ที่นั่นมีทัวร์รอบเมืองไหม
Could you tell us what’s on at the …? ช่วยบอกเราหน่อยได้ไหมว่ามีอะไรที่…
… cinema โรงภาพยนตร์
… theatre โรงละคร
… concert hall ห้องแสดงคอนเสิร์ต
… opera house โรงอุปรากร
Can I book tickets here? ฉันสามารถจองตั๋วที่นี่ได้ไหม
Do you have any brochures on …? คุณมีโบรชัวร์เกี่ยวกับ…ไหม
… local attractions สถานที่ท่องเที่ยวท้องถิ่น
Can you recommend a good restaurant? ช่วยแนะนำร้านอาหารดีๆ ให้ได้ไหม

แชร์เลย