ตัวอย่างบทสนทนาภาษาอังกฤษ At the airport

เรียนภาษาอังกฤษจากตัวอย่างประโยค ตัวอย่างบทสนทนาภาษาอังกฤษ At the airport. Clerk: Good afternoon. May I […]

Home/ภาษาอังกฤษ/บทสนทนาภาษาอังกฤษ/ตัวอย่างบทสนทนาภาษาอังกฤษ At the airport

เรียนภาษาอังกฤษจากตัวอย่างประโยค

ตัวอย่างบทสนทนาภาษาอังกฤษ

At the airport.

Clerk: Good afternoon. May I see your passport and ticket, please?
แปลว่า สวัสดีตอนบ่าย ขอผมดูหนังสือเดินทางกลับตัวของคุณได้ไหมครับ

Peter: Sure. Here you are.
แปลว่า ได้ครับ นี่ครับ

Clerk: Thank you, sir. Could you put your baggage on the scales, please, Mr. Peter?
แปลว่า ขอบคุณครับ คุณช่วยวางกระเป๋าเดินทางของคุณบนเครื่องชั่งได้ไหมครับ คุณปีเตอร์

Peter: Okay.
แปลว่า ได้ครับ

Clerk: Just the to 2 piece?
แปลว่า แค่ 2 ชิ้นหรือครับ

Peter: Yes, Just two.
แปลว่า ใช่ครับ แค่ 2 ชิ้น

Clerk: That’s fine. Do you have any hand luggage?
แปลว่า ได้ครับ คุณมีกระเป๋าถือไหมครับ

Peter: Yes, 2 small pieces.
แปลว่า ครับ 2 ใบเล็กๆครับ

Clerk: That’s fine. Would you fill out the name tags and attach them to your bags, please?
แปลว่า ครับ คุณกรุณากรอกชื่อในบัตรชื่อ และติดมันไว้กับกระเป๋าของคุณ ได้ไหมครับ

Peter: Sure, I can’t do that. Do you have a pen?
แปลว่า แน่นอนครับ คุณมีปากกาไหมครับ

Clerk: Here you are.
แปลว่า นี่ครับ

Peter: Thank you.
แปลว่า ขอบคุณครับ

Clerk: Would you like a window seat or an aisle seat?
แปลว่า คุณอยากจะได้ที่นั่งตรงหน้าต่าง หรือตรงทางเดินครับ

Peter: A windows seat, please.
แปลว่า ตรงหน้าต่างครับ

Clerk: All right, Mr. Peter. Can you go straight through to the Departure Lounge, please?
แปลว่า ได้ครับ คุณปีเตอร์ คุณตรงไปที่ที่พักผู้โดยสารขาออกเดี๋ยวนี้เลยได้ไหมครับ เครื่องกำลังเปิดให้ผู้โดยสารขึ้นเครื่องตอนนี้

Peter: Fine. Thanks a lot.
แปลว่า ได้ครับ ขอบคุณมากครับ

Clerk: You’re welcome. Enjoy your flight.
แปลว่า ด้วยความยินดีครับ สนุกกับเที่ยวบินนะครับ

คําศัพท์ภาษาอังกฤษที่ผู้เรียนภาษาอังกฤษควรรู้

fill out
เป็นสำนวน แปลว่า กรอกข้อความ

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

Do I have to fill out this form?
แปลว่า ผมต้องกรอกแบบฟอร์มนี้หรือเปล่า

You haven’t filled out the form yet?
แปลว่า คุณยังไม่ได้กรอกแบบฟอร์มเลย

แชร์เลย