บทสนทนาภาษาอังกฤษ At the library

เรียนภาษาอังกฤษจากตัวอย่างประโยค ตัวอย่างบทสนทนาภาษาอังกฤษ At the library LN: Can I help you? […]

เรียนภาษาอังกฤษจากตัวอย่างประโยค

ตัวอย่างบทสนทนาภาษาอังกฤษ

At the library

LN: Can I help you?
แปลว่า มีอะไรให้ช่วยหรือคะ?

W: Yes. I am a bit confused. My philosophy class is supposed to read a chapter in a book called “ in heaven as on Earth ”. According to the syllabus, the book is in the library, but I haven’t been able to find it.
แปลว่า ค่ะ ฉันสับสนนิดหน่อย ชั้นเรียนจิตวิทยาของฉัน จะต้องอ่านบทเรียนในหนังสือที่เรียกว่า ในสวรรค์เหมือนโลก ตามหลักสูตรการเรียน หนังสือจะอยู่ในห้องสมุด แต่ฉันหาไม่เจอค่ะ

LN: Do you have your syllabus with you?
แปลว่า คุณมีหลักสูตรการเรียนของคุณอยู่กับคุณไหม

W: Yes, here is it.
แปลว่า มีค่ะ นี่ค่ะ

LN: Let me see. Oh, yes. Your professor has placed this book on reserve.
แปลว่า ขอฉันดูนะคะ โอ้ ศาสตราจารย์ของคุณสำรองหนังสือนี้เอาไว้ค่ะ

W: I am sorry. What do you mean by on reserve?
แปลว่า ขอโทษนะคะ คุณหมายความว่าอะไรคะ คำว่าสำรอง

LN: You see, your professor wants everyone in the class to read the chapter. If one student removes the book from the library, none of the other students will have the opportunity to read it. So, your professor has insured that all students have the opportunity to read it by placing it on reserve.
แปลว่า คุณเห็นใช่ไหมว่าศาสตราจารย์คุณต้องการให้ทุกคนในชั้นอ่านบทเรียน ถ้านักศึกษาคนหนึ่งเคลื่อนย้ายหนังสือออกไปจากห้องสมุด นักศึกษาคนอื่นๆจะไม่มีโอกาสได้อ่านมัน ดังนั้นศาสตราจารย์ของคุณจึงสำรองหนังสือเอาไว้ เพื่อให้แน่ใจว่านักศึกษาอาจจะมีโอกาสได้อ่านมัน

W: So will I be able to find this book?
แปลว่า งั้น ฉันจะหาหนังสือนี้พบไหมคะ

LN: Sure. You have to go to the reserve room and ask the librarian for the book. You can read it only in the library.
แปลว่า แน่นอนค่ะ คุณต้องไปที่ห้องสำรอง และขอหนังสือจากบรรณารักษ์ คุณสามารถอ่านมันได้เฉพาะในห้องสมุดเท่านั้น

W: Okay. Thank you.
แปลว่า ค่ะ ขอบคุณค่ะ

LN: Your there be anything else?
แปลว่า มีอะไรอีกไหมคะ

W: No. Thanks.
แปลว่า ไม่มีค่ะ ขอบคุณนะคะ

คําศัพท์ภาษาอังกฤษที่ผู้เรียนภาษาอังกฤษควรรู้

none of
แปลว่า ไม่มี…เลย

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

None of my friends phone me anymore.
แปลว่า ไม่มีเพื่อนคนไหนของฉันที่จะโทรหาฉันอีกต่อไป

None of them helped Lily clean the floor.
แปลว่า ไม่มีพวกเขาคนไหนเลยที่ช่วยลิลลี่ทำความสะอาดพื้น

แชร์เลย