บทสนทนาภาษาอังกฤษ Attractive!

เรียนภาษาอังกฤษจากตัวอย่างประโยค ตัวอย่างบทสนทนาภาษาอังกฤษ You call them “beautiful”? After talking with Sompob, […]

เรียนภาษาอังกฤษจากตัวอย่างประโยค

ตัวอย่างบทสนทนาภาษาอังกฤษ

You call them “beautiful”?

After talking with Sompob, Sanae is pleased to find that not all men think fashion model-type women are attractive.
แปลว่า หลังจากคุยกับสมภพแล้ว เสนีย์ก็ยินดีที่พบว่าไม่ใช่ผู้ชายทุกคน ที่คิดว่าผู้หญิงแบบนางแบบนั้นดึงดูดใจ

Sanae: Look at all those beautiful fashion models!
แปลว่า ดูนางแบบสวยๆเหล่านั้นสิ

Sompob: You call them beautiful? I’m surprised.
แปลว่า คุณเรียกพวกเขาว่าสวยหรือ แปลกใจจัง

Sanae: But, they’re so pretty and slim.
แปลว่า แต่พวกเธอสวยและหุ่นดีมากนะ

Sompob: I think it’s the clothes, makeup, and hairdo that does the trick.
แปลว่า ผมคิดว่ามันก็อยู่ที่เสื้อผ้า การแต่งหน้า และการทำผมที่ตกแต่งขึ้นมา

Sanae: But men think women like them are attractive.
แปลว่า แต่พวกผู้ชายก็คิดว่า ผู้หญิงแบบนี้ดึงดูดใจดีนะ

Sompob: Well, of course, men like women who look good, but what’s inside is more important.
แปลว่า อืม..แน่นอน ผู้ชายชอบผู้หญิงที่ดูดี แต่สิ่งที่อยู่ข้างในสำคัญกว่า

Sanae: I’m so glad to hear a different opinon for a change.
แปลว่า ผมดีใจมากเลยที่ได้ยินความคิดเห็นที่แตกต่างออกไป

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ผู้เรียนภาษาอังกฤษควรรู้

inside
แปลว่า ข้างใน

pleased
แปลว่า ยินดี พอใจ

attractive
แปลว่า ดึงดูดใจ

fashion
แปลว่า แฟชั่น ความนิยม

model
แปลว่า แบบ

pretty
แปลว่า สวย น่ารัก

slim
แปลว่า บาง ในที่นี้หมายถึง หุ่นดี

important
แปลว่า สำคัญ

different
แปลว่า แตกต่าง

opinion
แปลว่า ความคิดเห็น

สำนวนภาษาอังกฤษที่น่าสนใจ

(name) is pleased to find that…
แปลว่า (ชื่อ) ยินดีที่พบว่า…

Look at…
แปลว่า ดู…สิ

You call … …?
แปลว่า คุณเรียก…ว่า…หรอ?

Men like who men who…
แปลว่า ผู้ชายชอบผู้หญิงที่ซึ่ง…

What’s inside is more important.
แปลว่า สิ่งที่อยู่ภายในนั้นสำคัญกว่า

I’m so glad to hear…
แปลว่า ฉันดีใจที่ได้ยินว่า….

แชร์เลย