ธุรกรรมธนาคาร ฝาก ถอน แลกเงิน ดอกเบี้ย ATM การเงิน ภาษาอังกฤษ

บางครั้งการทำธุรกรรมกับทางธนาคาร ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ไปต่างประเทศ แต่ก็อาจเจอคำศัพท์หรือประโยคภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะบางครั้งเมื่อทำธุรกรรมธนาคารทางอินเตอร์เน็ต (Internet Banking) หรือทำธุรกรรมทางโทรศัพท์มือถือ (Mobile Banking) ดังนั้นเพื่อป้องกันการทำธุรกรรมหรือดำเนินการผิดพลาด จึงควรเรียนรู้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางธนาคาร […]

บางครั้งการทำธุรกรรมกับทางธนาคาร ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ไปต่างประเทศ แต่ก็อาจเจอคำศัพท์หรือประโยคภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะบางครั้งเมื่อทำธุรกรรมธนาคารทางอินเตอร์เน็ต (Internet Banking) หรือทำธุรกรรมทางโทรศัพท์มือถือ (Mobile Banking) ดังนั้นเพื่อป้องกันการทำธุรกรรมหรือดำเนินการผิดพลาด จึงควรเรียนรู้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางธนาคาร และพูดเกี่ยวกับเรื่องเงินเป็นภาษาอังกฤษไว้จากบทเรียนภาษาอังกฤษหน้านี้ครับ

I’d like to withdraw ฿500, please.
= ฉันต้องการถอนเงิน 500 บาท

withdraw (วิธ’ดรอ) ถอน

I want to make a withdrawal.
= ฉันต้องการถอนเงิน

withdrawal (วิธ’ดรอเอิล) การถอน

How would you like the money?
= คุณต้องการเงิน(ธนบัตร)แบบไหน

in hundreds, please (hundred baht notes)
= แบบ 100 บาทครับ / ค่ะ

note (โนท) ธนบัตร, บันทึก

Could you give me some smaller notes?
= ขอธนบัตรย่อยได้ไหม

I’d like to pay this in, please.
= ฉันต้องการจ่ายเงินนี้เข้าบัญชีค่ะ/ครับ

pay (เพ) จ่าย, ชำระ

I’d like to pay this cheque in, please.
= ฉันต้องการจ่ายเช็คนี้เข้าบัญชีค่ะ/ครับ

How many days will it take for the cheque to clear?
= ใช้เวลากี่วันในการเคลียร์เช็ค

cheque (เชค) ใบสั่งจ่ายเงิน, เช็ค

Have you got any …?
= คุณมี…ไหม

Identification [Card] = บัตรประจำตัวประชาชน

Identification (ไอเดนทิฟิเค’เชิน) การแสดงตัว

ID (คำย่อของ Identification)
= บัตรประจำตัว

I’ve got my … = ฉันมี…
… passport = หนังสือเดินทาง
… driving licence = ใบขับขี่
… ID card = บัตรประชาชน

Your account’s overdrawn.
= บัญชีของคุณถอนเงินเกินจำนวนจำกัด

overdraw (โอ’เวอะดรอ) ถอนเงินเกินบัญชี

I’d like to transfer some money to this account.
= ฉันต้องการโอนเงินไปบัญชีนี้

transfer (แทรนซฺ’เฟอะ) ย้าย, โยกย้าย, โอน

Could you transfer ฿1,000 from my Current account to my Deposit account?
= คุณช่วยโอนเงิน 1,000 บาท จากบัญชีกระแสรายวันไปยังบัญชีเงินฝากของฉันได้ไหม

deposit (ดิพอส’ซิท) ฝาก
account (อะเคานทฺ’) บัญชี
Current account (เคอ’เรินทฺ อะเคานทฺ’) บัญชีกระแสรายวัน
Deposit account (ดิพอส’ซิท อะเคานทฺ’) บัญชีเงินฝาก[ประจำ]

ภาษาอังกฤษกับบริการทางธนาคาร

I’d like to open an account.
= ฉันต้องการเปิดบัญชี

I’d like to open a personal account.
= ฉันต้องการเปิดบัญชีบุคคล

I’d like to open a business account.
= ฉันต้องการเปิดบัญชีธุรกิจ

Could you tell me my balance, please?
= ขอทราบยอดเงินคงเหลือของฉันด้วยค่ะ/ครับ

balance (แบล’เลินซฺ) ยอดคงเหลือ, ความสมดุล

Could I have a statement, please?
= ขอทราบยอดเงินคงเหลือของฉันด้วยค่ะ/ครับ

I’d like to change some money.
= ฉันต้องการแลกเงิน

change (เชนจฺ) เปลี่ยน, เงินทอน

I’d like to order some foreign currency.
= ฉันต้องการซื้อเงินตราต่างประเทศ

foreign (ฟอร์’ริน) ต่างประเทศ, ต่างชาติ
currency (เคอ’เรินซี) เงินตรา

What’s the exchange rate for euros?
= อัตราแลกเปลี่ยนสำหรับเงินยูโรคือเท่าไร
I’d like some … = ฉันต้องการ…
… euros = เงินยูโร
… US dollars = เงินดอลลาร์สหรัฐ

exchange (อิคซฺเชนจฺ’) แลกเปลี่ยน, แลกเงินตรา

Could I order a new chequebook, please?
= ขอซื้อสมุดเช็คเล่มใหม่ค่ะ/ครับ

I’d like to cancel a cheque.
= ฉันต้องการยกเลิกเช็ค

I’d like to cancel this standing order.
= ฉันต้องการยกเลิกคำสั่งหักจ่ายอัตโนมัติ

ประโยคภาษาอังกฤษที่ควรรู้ เกี่ยวกับเรื่องเงิน

Where’s the nearest cash machine?
= ตู้กดเงินสดที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหน

What’s the interest rate on this account?
= บัญชีนี้มีอัตราดอกเบี้ยเท่าไร

interest (อิน’เทอริสทฺ) ดอกเบี้ย, ผลประโยชน์

What’s the current interest rate for personal loans?
= สินเชื่อส่วนบุคคลคิดอัตราดอกเบี้ยเท่าไร

I’ve lost my bank card
= ฉันทำบัตรหาย

I want to report a … = ฉันต้องการแจ้ง…
… lost credit card = บัตรเครดิตหาย
… stolen credit card = บัตรเครดิตถูกขโมย
… we’ve got a joint account = เรามีมีบัญชีที่ใช้ชื่อร่วมกัน

I’d like to tell you about a change of address
= ฉันต้องการแจ้งคุณเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่อยู่

I’ve forgotten my Internet banking password
= ฉันลืมรหัสผ่านการธนาคารบนอินเตอร์เน็ต

I’ve forgotten the PIN number for my card
= ฉันลืมรหัสสำหรับบัตรของฉัน

I’ll have a new one sent out to you
= เราจะส่งบัตรใหม่ให้คุณ

Could I make an appointment to see …? = ฉันขอนัดพบ…ได้ไหม
… the manager = ผู้จัดการ
… a financial advisor = ที่ปรึกษาด้านการเงิน

I’d like to speak to someone about a mortgage = ฉันต้องการคุยกับใครสักคนเกี่ยวกับการจำนอง

การใช้ตู้กดเงินสด

Insert your card = ใส่บัตรของคุณ
Enter your PIN = ใส่รหัส
Incorrect PIN = รหัสไม่ถูกต้อง
Enter = ตกลง
Correct = ถูกต้อง
Cancel = ยกเลิก
Withdraw cash = ถอนเงิน
Other amount = ยอดอื่นๆ
Please wait = กรุณารอสักครู่
Your cash is being counted = กำลังนับเงินของคุณอยู่
Insufficient funds = เงินไม่พอ
Balance = ยอดคงเหลือ
On screen = บนหน้าจอ
Printed = พิมพ์
Another service? = ต้องการใช้บริการอื่นไหม
Would you like a receipt? = ต้องการใบเสร็จรับเงินไหม
Remove card = เอาบัตรออก
Quit = ยกเลิก

แชร์เลย