บทสนทนาภาษาอังกฤษ Becoming a regular!

เรียนภาษาอังกฤษจากตัวอย่างประโยค ตัวอย่างบทสนทนาภาษาอังกฤษ I am becoming a regular hear. Somjai is […]

เรียนภาษาอังกฤษจากตัวอย่างประโยค

ตัวอย่างบทสนทนาภาษาอังกฤษ

I am becoming a regular hear.

Somjai is quite used to Thai way of living, She is talking with her friend, Jenny.
แปลว่า สมใจเคยชินกับวิถีการดำรงชีวิตแบบไทยๆ มาก เธอกำลังคุยกับเพื่อนของเธอที่ชื่อเจนนี่

Somjai: I like this coffee shop.
แปลว่า ชอบร้านกาแฟร้านนี้

Jenny: Me too. I often sit here and totally forget the time. it’s great that no one asked you to leave.
แปลว่า ฉันก็เหมือนกัน ฉันมานั่งที่นี่บ่อยๆ นั่งจนลืมเวลา แล้วก็ดีตรงที่ไม่มีใครขอให้ลุกออกไป

Somjai: Yeah, I am becoming a regular here.
แปลว่า ดี ฉันจะได้มาเป็นแขกประจำบ้าง

Jenny: Did you notice that boy looking at you?
แปลว่า เธอสังเกตไหมว่าผู้ชายคนนั้นมองเธอ

Somjai: Which one?
แปลว่า คนไหนหรอ

Jenny: The one walking over here right now!
แปลว่า คนที่กำลังเดินมาทางนี้ไง

Boy: Excuse me.
แปลว่า ขอโทษครับ

Somjai: Yes?
แปลว่า คะ

Boy: Uh, haven’t we met somewhere before?
แปลว่า เราเคยพบกันที่ไหนมาก่อนหรือเปล่าครับ

คําศัพท์ภาษาอังกฤษที่ผู้เรียนภาษาอังกฤษควรรู้

quite used to the Thai way of living.
แปลว่า เคยชินกับการดำรงชีวิตแบบไทยมากๆ อาจใช้ว่า Thai way of life, life in Thailand

totally forget the time
แปลว่า ลืมเวลาไปเลย ความหมายเดียวกับคำว่า forget what time it is

no one asked you to leave
แปลว่า ไม่มีใครขอให้ลุกออก

regular
แปลว่า แขกประจำ เท่ากับ a patron visitting a bar, club, shop, etc.

walking over here
แปลว่า เดินมาทางนี้

notice
แปลว่า สังเกต

coffee shop
แปลว่า ร้านกาแฟ

often
แปลว่า มักจะ

becoming
แปลว่า กลายมาเป็น

before
แปลว่า ก่อน

สำนวนภาษาอังกฤษที่น่าสนใจ

(name) is quite used to ..
แปลว่า (ชื่อ) เคยชินกับ…

(name) Is talking with…
แปลว่า (ชื่อ)กำลังคุยกับ…

It is great that…
แปลว่า มันดีตรงที่ว่า…

I am becoming..
แปลว่า ฉันจะได้กลายมาเป็น…

Did you notice…
แปลว่า คุณสังเกตไหมว่า…

Which one?
แปลว่า คนไหน/ อันไหน/ อย่างไหน

แชร์เลย