บทสนทนาภาษาอังกฤษ How about a break?

เรียนภาษาอังกฤษจากตัวอย่างประโยค ตัวอย่างบทสนทนาภาษาอังกฤษ How about a break? Prateep, Vittaya, and Sompon, […]

เรียนภาษาอังกฤษจากตัวอย่างประโยค

ตัวอย่างบทสนทนาภาษาอังกฤษ

How about a break?

Prateep, Vittaya, and Sompon, roommates in a college dormitory, are studying hard for their exams.
แปลว่า ประทีป วิทยา และสมพล เป็นเพื่อนร่วมห้องในหอเดียวกันที่มหาวิทยาลัย พวกเขากำลังเรียนอย่างหนัก เพื่อเตรียมสอบ

Prateep: Hey, you guys, how about a break? Let’s go get some pizza.
แปลว่า เฮ้ ทุกคน เราจะพักผ่อนกันหน่อยมั้ย ไปกินพิซซ่ากันเถอะ

Vittaya: You’re breaking your word. You said we’d study all night.
แปลว่า นายผิดคำพูดตัวเองแล้วหล่ะ นายบอกว่าพวกเราจะอ่านหนังสือกันตลอดคืนไม่ใช่หรอ

Prateep: Oh, come on, Vittaya! Don’t be such a downer!
แปลว่า โอ้ ไปเถอะหน่า วิทยา อย่าทำเป็นคนชอบขัดคอเลยหน่า

Sompon: Yeah, Vittaya. You can finish tomorrow.
แปลว่า ใช่แล้ววิทยา พรุ่งนี้คุณก็อ่านเสร็จ

Vittaya: No. You two go ahead. I’d feel guilty if I left now.
แปลว่า ไม่ล่ะ นาย 2 คนไปกันเถอะ ฉันรู้สึกละอายถ้าผมเลิกอ่านตอนนี้

Sompon: Do you want us to bring you something?
แปลว่า นายต้องการให้เอาอะไรมากฝากนายไหม

Vittaya: That’s all right. I’m going to keep my word.
แปลว่า ไม่เป็นไร ผมจะรักษาคำพูดผม

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ผู้เรียนภาษาอังกฤษควรรู้

roommates
แปลว่า เพื่อนร่วมห้อง

college dormity
แปลว่า หอพักในวิทยาลัย

breaking one’s word
แปลว่า ทำลายคำพูดหรือ ไม่รักษาคำพูด

keep one’s word
แผลว่า รักษาคำพูด

downer มีความหมายเท่ากับ wet blanket
แปลว่า คนขัดคอ

exams
แปลว่า การสอบ

break
แปลว่า ช่วงพัก

go ahead
แปลว่า ข้างหน้า ก้าวไป

tomorrow
แปลว่า พรุ่งนี้

guity
แปลว่า ละอายใจ

สำนวนภาษาอังกฤษที่น่าสนใจ

How about a break?
แปลว่า พักกันหน่อยไหม

Let’s go get…
แปลว่า ไปกิน…กันเถอะ

You’re breaking your word.
แปลว่า คุณผิดคำพูดตัวเอง

Don’t be such a downer.
แปลว่า อย่าเป็นคนขัดคอ

I’d feel…
แปลว่า ฉันรู้สึก…

Do you want us to…
แปลว่า คุณต้องการให้พวกเรา…ไหม

I’m going to keep my word.
แปลว่า ฉันจะรักษาคำพูดของตัวเอง

แชร์เลย