บทสนทนาภาษาอังกฤษ Can take it or leave it

เรียนภาษาอังกฤษจากตัวอย่างประโยค ตัวอย่างบทสนทนาภาษาอังกฤษ I could take it or leave it. Suvicha […]

เรียนภาษาอังกฤษจากตัวอย่างประโยค

ตัวอย่างบทสนทนาภาษาอังกฤษ

I could take it or leave it.

Suvicha and Kanda are going to try vietnamese food for a change.
แปลว่า สุวิชากับกานดากำลังจะลองไปกินอาหารเวียดนามเพื่อเปลี่ยนรสชาต

Suvicha: Hey, Kanda, do you like ethnic food?
แปลว่า เฮ้ กานดา เธอชอบอาหารประจำชาติไหม?

Kanda: Frankly, I could take it or leave it.
แปลว่า ฉันกินอะไรก็ได้ตามใจ

Suvicha: Well, I was going to invite you to this great Vietnamese restaurant for dinner.
แปลว่า ดีเลย ฉันกำลังจะชวนเธอไปกินอาหารค่ำที่ร้านอาหารเวียดนามหน่ะ

Kanda: Oh? I didn’t know that’s what you had in mind. Of course I’d like to try it.
แปลว่า โอ้ ฉันไม่รู้เลยนะว่าเธอมีเรื่องนี้อยู่ในใจด้วย เอาสิ ฉันก็อยากลองเหมือนกัน

Suvicha: Good. I think you’ll enjoy yourself.
แปลว่า ดี ฉันคิดว่าเธอจะต้องชอบแน่

Kanda: I’ll take your word for it.
แปลว่า ฉันคงจะเป็นอย่างที่เธอพูดนะ

Suvicha: All right. Shall l come and get you later?
แปลว่า ตกลง แล้วฉันจะมารับเธอนะ

Kanda: No, let’s meet at the station.
แปลว่า ไม่ต้องหรอก เจอกันที่สถานีแล้วกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ผู้เรียนภาษาอังกฤษควรรู้

ethnic food
แปลว่า อาหารประจำชาติ

Frankly,…
แปลว่า พูดตรงๆ ไม่อ้อมค้อม

invite
แปลว่า เชิญ ชวน

restaurant
แปลว่า ร้านอาหาร ภัตตาคาร

dinner
แปลว่า อาหารเย็น อาหารค่ำ

mind
แปลว่า จิตใจ ในใจ

station
แปลว่า สถานี

great
แปลว่า ดีเยี่ยม เยี่ยมยอด

สำนวนภาษาอังกฤษที่น่าสนใจ

Do you like…?
แปลว่า คุณชอบ…ไหม

I was going to invite you to…
แปลว่า ฉันกำลังจะชวนคุณไป…

I didn’t know that’s was had in your mind.
แปลว่า ฉันไม่รู้มาก่อนเลยว่านั่นคือสิ่งที่อยู่ในใจคุณ

I’d like to…
แปลว่า ฉันอยากจะ…

I’ll take your word for it.
แปลว่า ฉันว่าคงจะเป็นเหมือนที่เธอพูดนะ

Shall I come and get you later?
แปลว่า ฉันจะมารับเธอดีไหม

แชร์เลย