บทสนทนาภาษาอังกฤษ I want to cancel my order.

เรียนภาษาอังกฤษจากตัวอย่างประโยค ตัวอย่างบทสนทนาภาษาอังกฤษ Let me go fix your order. A customer […]

เรียนภาษาอังกฤษจากตัวอย่างประโยค

ตัวอย่างบทสนทนาภาษาอังกฤษ

Let me go fix your order.

A customer wants to change his order and the waiter tries to help him.
แปลว่า ลูกค้าต้องการเปลี่ยนรายการสั่งและบริกรพยายามช่วยเขา

Customer: Excuse me, waiter, I want to cancel my original order.
แปลว่า ขอโทษครับบริกร ผมต้องการยกเลิกคำสั่งเดิมครับ

Waiter: Sure, Let’s see.. you had the steak and a green salad, right?
แปลว่า ได้ครับ คุณได้สั่งสเต๊กกับสลัดผักใช่ไหมครับ

Customer: No, I had fillet of fish and fried vegeta bles.
แปลว่า ไม่ครับ ผมสั่งปลาเส้น กับผักทอดครับ

Waiter: Oh, What would you like to change your order to?
แปลว่า โอ้ ครับ แล้วคุณต้องการเปลี่ยนเป็นอะไรครับ

Customer: I’d like roast beef and a green salad.
แปลว่า ผมต้องการเนื้อย่างกับสลัดผักครับ

Waiter: Alright. Let me go fix your order, I’ll be right back.
แปลว่า ตกลงครับ ขอให้ผมทำตามคำสั่งของคุณนะครับ แล้วผมจะกลับมาอีกครั้ง

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ผู้เรียนภาษาอังกฤษควรรู้

Excuse me
แปลว่า ขอโทษ(ต้องการรบกวน)

cancel
แปลว่า ยกเลิก

original
แปลว่า ดั้งเดิม แบบเก่า

green salad
แปลว่า สลัดผัก

fried
แปลว่า ทอด

vegetables
แปลว่า ผัก

change
แปลว่า เปลี่ยน

tries
แปลว่า พยายาม

steak
แปลว่า สเต๊ก

roast beef
แปลว่า เนื้อย่าง

alright
แปลว่า ดีแล้ว

สำนวนภาษาอังกฤษที่น่าสนใจ

You had … right?
แปลว่า คุณมี … ถูกต้องไหม

What would you like to…?
แปลว่า คุณต้องการที่จะ … อะไร

I would like …
แปลว่า ฉันต้องการ…

Let me go fix…
แปลว่า ฉันจะรีบไปจัดการ…

I will be right back.
แปลว่า ฉันจะกลับมาอีกครั้ง

แชร์เลย