บทสนทนาภาษาอังกฤษ Conference

เรียนภาษาอังกฤษ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ และ ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ กับสถานการณ์ต่างๆ Conferences “Does anyone have a […]

เรียนภาษาอังกฤษ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ และ ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ กับสถานการณ์ต่างๆ

Conferences “Does anyone have a question?”

Dialogue 1

Moderator : We have a few minutes for questions Does anyone in the audience have a question for any of our three speakers?
แปลว่า :เรามีเวลาอีก 2 -3 นาทีสำหรับคำถาม ผู้ฟังท่านใดมีคำถามที่จะถามวิทยากรท่านหนึ่งท่านใดใน 3 ท่านนี้บ้างครับผม

Thomas : Yes, I do. My question is intended for Ms. Harkin
แปลว่า :ผมมีครับ คำถามเป็นคำถามสำหรับคุณฮาร์กิน

Moderator : Could you speak up a little? Or approach the microphone?
แปลว่า :คุณพูดดังอีกนิดได้ไหมครับ หรือไม่ก็พูดให้ใกล้กบัไมโครโฟนก็ได้

Thomas : Ms. Harkin, the figures you cited indicated that price inflation in Mongolia has tapered off and that the trade deficit has decreased in the past six months.
แปลว่า :คุณฮาร์กินครับ ตัวเลขที่คุณยกมานั้น ชี้ให้เห็นว่าภาวะเงินเฟ้อในเรื่องราคาในมองโกเลียค่อย ๆ ลดลงและการขาดทุนการค้านั้นได้ลดน้อยลงใน 6 เดือนที่ผ่านมา

Ms. Harkin : That’s correct.
แปลว่า :ถูกต้องแล้วค่ะ

Thomas : Doesn’t that conflict with the latest data from the International Monetary Fund?
แปลว่า :นั่นจะไม่ขัดแย้งกับข้อมูลล่าสุดของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือครับ

Ms. Harkin : Well, of course, all information is subject to interpretation, but mine is based on first-hand reports. And the reports were done more recently than the IMF’s .
แปลว่า :แน่นอนค่ะ ข้อมูลทั้งหมดมันขึ้นอยู่กับการแปลความหมาย แต่ข้อมูลของดิฉันขึ้นอยู่กับรายงานที่ได้มาโดยตรง และรายงานเหล่านั้นเป็นรายงานที่ได้มาล่าสุดกว่าของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ

Moderator : I believe we have another question. The man in the back row. Please go ahead.
แปลว่า :ผมคิดว่าเรามีอีกหนึ่งคำถามนะครับ คุณผู้ชายที่นั้งแถวหลังกรุณาถามเลยครับ

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ และ ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

1.speak up เป็นสำนวนแปลว่า พูดดังขึ้นอีก มักใช้ในประโยคขอร้อง หรือ คำสั่ง

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

Speak up, please, I can’t hear you.
แปลว่า :กรุณาพูดให้ดังขึ้นหน่อยดิฉันไม่ได้ยินที่คุณพูดเลย

2. of course เป็นสำนวน หมายถึง แน่นอน

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

Of course you’re right.
แปลว่า :แน่นอน คุณถูกต้อง

Of course she’ll come .
แปลว่า :แน่นอนหล่อนจะมาแน่

Dialogue 2

Thomas : That last speaker droned on forever.
แปลว่า :ผู้พูดคนสุดท้ายพูดเสียงพึมพำตลอด

George : I know. I almost dropped off, but the one before him was very sharp, I thought .
แปลว่า :ผมทราบ ผมเกือบจะหลับอยู่แล้ว แต่คนพูดก่อนเขาพูดได้ดีมาก

Thomas : The telecommunications guy? Yes, he seems to have done his homework.
แปลว่า :หนุ่มจากโทรคมนาคมนั่นหรือ ใช่แล้ว ดูเหมือน ว่าเขาได้ค้นคว้าหาข้อมูลมาดีนะ

George : Are you in the telecommunications business?
แปลว่า :คุณทำงานทางธุรกิจโทรคมนาคมหรือครับ

Thomas : No, banking. We’re considering setting up an office in Ulan Bator, though, so we need to know about plans for communications.
แปลว่า :ไม่ใช่ครับ ทางธนาคารครับเรากำลังพิจารณาที่จะตั้งสำนักงานในอูลานบาเทอร์ เราจึงจะต้องทราบแผนต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการคมนาคม

George : At the moment, the network is pretty primitiye. Believe me, I’ve been there.
แปลว่า :ในขณะนี้เครือข่ายคมนาคมที่นั่นค่อนข้างล้างเชื่อผมเถิดครับ ผมเคยไปที่นั่นมาแล้ว

Thomas : Oh, you have? I’m on my way there as soon as this conference is finished. Perhaps we could get together and talk some more.
แปลว่า :คุณเคยไปมาแล้วหรือ ผมกำลังจะไปที่นั่นทันทีที่การประชุมนี้จบลง บางทีเราสามารถพบและพูดคุยกันได้อีก

George : Why don’t you join my colleagues and I for lunch, then? We’re at the table over there.
แปลว่า :ทำไมคุณไม่ไปทานอาหารกลางวันร่วมกับผมและเพื่อนร่วมงานผมล่ะครับ เราอยู่กันที่โต๊ะนั่นครับ

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ และ ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

1.drone on เป็นสำนวน หมายถึง พูดจาพึมพำ เป็นเวลานาน

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

Tom was droning on about work.
แปลว่า :ทอมพูดจาพึมพำเกี่ยวกับเรื่องาน

What is she droning on about?
แปลว่า :หล่อนพูดพึมพำเกี่ยวกับเรื่องอะไร

2. dropped off เป็นสำนวน แปลว่า นอนหลับ

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

She dropped off for 1 hour.
แปลว่า : หล่อนนอนหลับไปเป็นเวลา 1 ชั่วโมง

Don’t drop off during the meeting.
แปลว่า : อย่าหลับในขณะที่ประชุม

3. at the moment เป็นสำนวน แปลว่า ในขณะนี้

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

I can’t see you at the moment .
แปลว่า : ฉันไม่สามารถพบคุณได้ในตอนนี้

What are you doing at the moment?
แปลว่า : คุณกำลังทำอะไรอยู่ในขณะนี้

Dialogue 3

Anna : Did you catch the session on remote sensing imagery? I skipped it.
แปลว่า : คุณได้ฟังสัมมานาเรื่องการถ่ายภาพโดยระบบดาวเดียวหรือเปล่า ฉันไม่ได้ฟัง

Russell : Big mistake. It was fascinating. especially the presentation by a geologist from Berkeley, Dr. McAnn.
แปลว่า : คุณหลาดไปทีเดียว มันน่าฟังมาก โดยเฉพาะการเสนอผลงานโดยนักธรณีวิทยาจากเบิกร์เลย์

Anna : I think I know him. He’s a really dynamic speaker. Did he show slides?
แปลว่า : ฉันคิดว่าฉันรู้จักเขานะ เขาเ)นนักพูดที่น่าตื่นเต้นทีเดียว เขาฉายสไลค์หรือเปล่าล่ะ

Russell : Yes, thank goodness. It would have all gone over my head without them.
แปลว่า : ฉายสิ ดีมากจริง ๆ ถ้าไม่มีสไลด์ฉันคงไม่รู้เรื่องแน่ ๆ

Anna : Oh, excuse me. I’ve got to rush if I want to make the soil erosion session. Coming?
แปลว่า : โอ้ ขอโทษค่ะ ฉันต้องรีบไป ถ้าอยากจะฟังสัมมนาเรื่องการสึกกร่อนของดินล่ะก็ ไปด้วยกันไหม

Russell : Can’t. I’m chairing a roundtable in Ballroom B, wherever that is. Why don’t you give soil erosion a miss? Come lend me some moral support.
แปลว่า :ไม่ได้หรอก ผมเป็นประธานการสัมมนาในห้องบอลรูมบีที่ตรงนั้นแหล่ะ คุณไม่ต้องไปฟังเรื่องการสึกร่อนของดินไม่ได้หรือ ไปช่วยให้กำลังใจผมหน่อยดีกว่า

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ และ ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

has got to หรือ have got to เป็นสำนวนแปลว่า ต้อง

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

I’ve got to go now.
แปลว่า : ฉันต้องไปแล้ว

Mandy has got to finish her report today.
แปลว่า : แมนดี้ต้องทำรายงานให้เสร็จวันนี้

Dialogue 4

Peter : How do you do, Dr. Kent? I just wanted to tell you how much I enjoyed your presentation. My name is Peter Schmidt.
แปลว่า : สวัสดีครับ ด๊อกเตอร์เค้นท์ ผมเพียงแต่จะบอกคุณว่าผมสนุกมากกับการเสนอผลงานของคุณผมชื่อปีเตอร์ สมิดซ์

Dr. Kent : Thank you. Are you working in the field?
แปลว่า : ขอบคุณนะครับ คุณทำงานด้านนี้หรอครับ

Peter : Actually, I’m a Ph.D. candidate in psychology at Cal State. I’ve taken a lot of courses in animal behavior.
แปลว่า : จริง ๆ แล้วผมเป็นนักศึกษาปริญญาเอกทางจิตวิทยาที่มหาวิทยาลัยคาลสเตทต์ ผมเรียนวิชาเกี่ยวกับพฤติกรรมของสัตว์หลายวิชา

Dr. Kent : Then you must know the work of Elena Spitz over there.
แปลว่า : ถ้าอย่างนั้น คุณต้องรู้จักผลงานของเอลิน่า สปีทซ์ทางด้านโน้นซิครับ

Peter : Sure, I know her well. She’ll be sorry she missed you. That’s why I was wondering if you’re planning to publish anything on this.
แปลว่า : แน่นอนครับ ผมรู้จักเธอดี เธอคงเสียใจที่พลาดผลงานของคุณ นั่นเป็นเหตุผลทำให้ผมอยากทราบว่าคุณวางแผนที่จะตีพิมพ์เกี่ยวกับเรื่องนี้หรือเปล่า

Dr. Kent : Someday, of course. But it’s still in a rough state. I’m in the process of applying for more research funds.
แปลว่า : สักวันหนึ่งแน่นอน แต่มันยังอยู่ในขั้นที่ไม่เรียบร้อย

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ และ ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

How do you do ? เป็นรูปประโยคคำถาม ที่ใช้ในการทักทายที่เพิ่งพบเห็นหน้ากันครั้งแรกเลย

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

A : How do you do, Mr. Smith?
แปลว่า :สวัสดีครับคุณสมิธ

B : How do you do, Miss Truman?
แปลว่า :สวัสดีค่ะ คุณทรูแมน

แชร์เลย