เกรงใจ ไม่เกรงใจ ไม่ต้องเกรงใจ ภาษาอังกฤษ พูดอย่างไร

เกรงใจ ไม่เกรงใจ ไม่ต้องเกรงใจ ในภาษาอังกฤษ อาจไม่มีคำที่บอกว่าเกรงใจได้ตรงๆ ตัว ให้ความรู้สึกเหมือนภาษาไทย แต่ก็มีคำที่พอจะพูดเพื่อให้ความหมายในทำนองเดียวกันได้ ในบทเรียนนี้จะพูดถึงการเกรงใจแบบนึกถึงความรู้สึกของผู้อื่น ถ้าเราอยากจะสื่อว่า […]

เกรงใจ ไม่เกรงใจ ภาษาอังกฤษ พูดว่าอะไร

เกรงใจ ไม่เกรงใจ ไม่ต้องเกรงใจ

ในภาษาอังกฤษ อาจไม่มีคำที่บอกว่าเกรงใจได้ตรงๆ ตัว ให้ความรู้สึกเหมือนภาษาไทย แต่ก็มีคำที่พอจะพูดเพื่อให้ความหมายในทำนองเดียวกันได้ ในบทเรียนนี้จะพูดถึงการเกรงใจแบบนึกถึงความรู้สึกของผู้อื่น ถ้าเราอยากจะสื่อว่า เกรงใจ ไม่เกรงใจ ไม่ต้องเกรงใจ ภาษาอังกฤษ พูดอย่างไร มาดูการใช้เบื้องต้นดังนี้ครับ

* considerate (คันซิด’เดอเรท) [ใช้แบบ adjective] ใช้ในรูป v. to be + considerate
หมายถึง ซึ่งนึกถึงความรู้สึกของผู้อื่น

เรียนภาษาอังกฤษจากตัวอย่างประโยค

– He is a considerate person.
แปลว่า เขาเป็นคนที่เกรงใจ (นึกถึงความรู้สึกของผู้อื่น)

– He was always kind and considerate.

– He is always a kind and considerate host.

ถ้าใครรู้ตัวว่าจะมาสาย แล้วมีความเกรงใจบอกเราว่าจะมาสายนะ ก็อาจพูดได้ว่า

– It was very considerate of you to let us know you were going to be late.

ถ้าเราเป็นคนขับรถจักรยานยนตร์ที่นิสัยดี พยายามที่จะ(นึกถึงความรู้สึกผู้อื่น)เกรงใจคนขี่จักรยาน ก็พูดได้ว่า

– As a motorist, I try to be considerate towards cyclists.

ถ้าใครมาดื่มนมของเราจนหมด แบบนี้ก็ไม่มีความเกรงใจกันเลยใช่ไหม เราก็พูดเป็นภาษาอังกฤษได้ว่า

– It wasn’t very considerate of you to drink all the milk.

คำตรงข้าม อาจใช้คำว่า inconsiderate
หมายถึง ไม่นึกถึงความรู้สึกของผู้อื่น

ใครมีเพื่อนบ้านที่ชอบเปิดเพลงเสียงดังตอนดึกๆ แบบนี้ไม่เกรงใจกันเลยใช่ไหม ก็ประโยคนี้เลยครับ

– Our neighbours are very inconsiderate – they’re always playing loud music late at night.

* ไม่ต้องเกรงใจ สามารถพูดว่า
feel free (to do something)
คือให้ทราบว่า คุณได้รับอนุญาตให้ทำได้นะ ไม่ต้องกังวลหรือคิดอะไรมาก (ไม่ต้องเกรงใจนั่นเอง)

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

– I hope you will feel free to contact me with your ideas and questions.

– Feel free to help yourself to more coffee.

* ฉันเกรงใจคุณ ในทำนองที่ว่า ไม่อยากรบกวนเลย รู้สึกแย่ว่าไปรบกวน อะไรประมาณนี้ ก็สามารถพูดว่า
I feel bad.

เรามักจะไม่บอกว่าฉัน considerate เพราะจะเหมือนบอกว่าเราเป็นคนขี้เกรงใจ เป็นคนแสนดี อะไรแบบนี้ครับ จะฟังดูแปลกๆ

** อย่างไรก็ตาม มีคำที่สามารถใช้ได้มากกว่านี้ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และบริบทครับ ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่หน้าแรก
เรียนภาษาอังกฤษ

แชร์เลย