ประโยค นัดพบ ชวนเที่ยว ภาษาอังกฤษ การตอบรับ ปฏิเสธ ตกลงเวลา สถานที่

ประโยคเกี่ยวกับการนัดพบเป็นภาษาอังกฤษ เมื่อคุณต้องการเชิญใครบางคนไปสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง และคุยกันว่าจะพบกันที่ไหน เมื่อไร ภาษาอังกฤษพูดอย่างไร มาดูกันครับ สนทนาภาษาอังกฤษ การชวนใครสักคนออกมาข้างนอก เป็นภาษาอังกฤษ Are […]

ประโยคเกี่ยวกับการนัดพบเป็นภาษาอังกฤษ เมื่อคุณต้องการเชิญใครบางคนไปสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง และคุยกันว่าจะพบกันที่ไหน เมื่อไร ภาษาอังกฤษพูดอย่างไร มาดูกันครับ

สนทนาภาษาอังกฤษ

การชวนใครสักคนออกมาข้างนอก เป็นภาษาอังกฤษ

Are you up to anything this evening?
= คุณมีอะไรทำไหมคืนนี้

Have you got any plans for …?
= คุณมีแผนการสำหรับ…ไหม
… this evening = เย็นนี้
… tomorrow = พรุ่งนี้
… the weekend = สุดสัปดาห์นี้

Are you free …?
= คุณว่างไหม…
… this evening = เย็นนี้
… tomorrow afternoon = บ่ายพรุ่งนี้
… tomorrow evening = เย็นพรุ่งนี้

What would you like to do this evening?
= คุณอยากจะทำอะไรในคืนนี้

Do you want to go somewhere at the weekend?
= คุณอยากจะไปที่ไหนในสุดสัปดาห์นี้

Would you like to join me for something to eat?
= คุณอยากจะมาร่วมรับประทานอาหารกับฉันไหม

Do you fancy going out tonight?
= คืนนี้คุณอยากออกเที่ยวกลางคืนไหม

การตอบรับ และปฏิเสธ

Sure
= แน่นอน

I’d love to
= ฉันก็อยากมาร่วมด้วย

Sounds good
= ก็ฟังดูดีนะ

That sounds like fun
= ฟังดูน่าสนุกนะ

Sorry, I can’t make it
= ขอโทษนะ, ฉันไปไม่ได้

I’m afraid I already have plans
= ฉันเกรงว่าฉันมีแผนอื่นเรียบร้อยแล้ว

I’m too tired
= ฉันเหนื่อยแล้ว

I’m staying in tonight
= ฉันจะอยู่บ้านคืนนี้

I’ve got too much work to do
= ฉันมีงานมากมายที่ต้องทำ

I need to study
= ฉันอยากเรียน

I’m very busy at the moment
= ฉันยุ่งมากเลยตอนนี้

การพูดคุยตกลงเรื่องเวลา และสถานที่นัดหมาย

What time shall we meet?
= เราควรจะพบกันตอนกี่โมง

Let’s meet at …
= พบกันตอน…
eight o’clock = แปดโมง

Where would you like to meet?
= เจอกันที่ไหนดี

I’ll see you … at ten o’clock
= เจอกันที่… เวลาสี่ทุ่ม
… in the pub = ในผับ
… at the cinema = ที่โรงภาพยนต์

I’ll meet you there
= ฉันจะไปพบคุณที่นั่น

See you there!
= แล้วเจอกันที่นั่น!

Let me know if you can make it
= บอกฉันด้วยถ้าคุณมาได้

I’ll call you later
= ฉันจะโทรหาคุณภายหลัง

What’s your address?
= ขอทราบที่อยู่คุณหน่อย

ประโยคสนทนาที่ควรรู้

I’m running a little late
= ฉันมาช้าไปหน่อย

I’ll be there in … minutes
= ฉันจะไปถึงที่นั่นในอีก…นาที
… five = ห้า
… ten = สิบ
… fifteen = สิบห้า

Have you been here long?
= คุณมานานแล้วหรือ

Have you been waiting long?
= คุณรอนานแล้วหรือ

คลิกอ่านต่อ >> ประโยคสำหรับจีบผู้ชาย จีบผู้หญิง ชวนคุย นัดเที่ยว ออกเดท

แชร์เลย