บทสนทนาภาษาอังกฤษ Have to dress up!

เรียนภาษาอังกฤษตัวอย่างประโยค ตัวอย่างบทสนทนาภาษาอังกฤษ I think we will have to dress up. […]

เรียนภาษาอังกฤษตัวอย่างประโยค

ตัวอย่างบทสนทนาภาษาอังกฤษ

I think we will have to dress up.

Both Somjai and Jenny are quiet interested in seeing a traditional Japanese tea ceremony.
แปลว่า สมใจและเจนนี่สนใจในการดูพิธีชงชาแบบญี่ปุ่น

Somjai: I was invited to Japanese tea ceremony.
แปลว่า ฉันได้รับเชิญไปในพิธีน้ำชาแบบญี่ปุ่น

Jenny: You are lucky. I’ve wanted to see one for a long time.
แปลว่า เธอโชคดีจัง ฉันเองก็อยากจะเห็นพิธีนั้นสักครั้งหนึ่ง

Somjai: I’ll ask my friends if I can bring you along.
แปลว่า ฉันจะถามเพื่อนฉันนะว่าจะพาเธอไปด้วยได้หรือเปล่า

Jenny: Thank you. I hope it is okay.
แปลว่า ขอบใจมาก ฉันหวังว่าคงจะไปได้นะ

Somjai: It should be no problem. But I think we will have to dress up a little.
แปลว่า ไม่น่าจะมีปัญหา แต่ฉันคิดว่าเราควรที่จะแต่งตัวสักเล็กน้อย

Jenny: Would a regular business suit be all right?
แปลว่า ใช้ชุดทำงานแบบที่ใส่ชุดทั่วๆไปได้หรือเปล่า

Somjai: Sure. But make sure it is comfortable.You will be sitting on your knees on the tatami.
แปลว่า ได้ แน่ใจนะว่าจะสะดวก เวลาที่คุณนั่งคุกเข่าบนเสื่อตาตามิ

คําศัพท์ภาษาอังกฤษที่ผู้เรียนภาษาอังกฤษควรรู้

traditional Japanese tea ceremony
แปลว่า วิธีชงน้ำชาตามแบบญี่ปุ่นดั้งเดิม
คำว่า tea ceremony หมายถึง พิธีน้ำชา ชงชา ใช้คำว่า the art of tea making หรือ ceremonial tea service ก็ได้

Interested in
แปลว่า มีความสนใจใน..

dress up
แปลว่า แต่งตัว

regular business suit
แปลว่า ชุดทำงานทั่วไป หรือ สูทสากล

sit on one’s knees
แปลว่า คุกเข่า

tatami
แปลว่า เสือตาตามิ

no problem
แปลว่า ไม่มีปัญหา

comfortable
แปลว่า สะดวกสบาย

long time
แปลว่า เป็นเวลานาน

along
แปลว่า ตาม

along with
แปลว่า พร้อมด้วย ร่วมด้วย
สำนวนภาษาอังกฤษที่น่าสนใจ

(name) is interested in…
มีความสนใจ…

I was invited to..
ฉันได้รับเชิญไป…

I will asked my friend if…
ฉันจะถามเพื่อนฉันว่า ถ้า…

I hope it is…
ฉันหวังว่ามันจะ…

It should be..
มันน่าจะ…

Would a regular business suit be all right?
ใส่ชุดทำงานแบบที่ใส่ทั่วๆ ไปได้ไหม

แชร์เลย