บทสนทนาภาษาอังกฤษ Serious vs Easy-going

เรียนภาษาอังกฤษจากตัวอย่างประโยค ตัวอย่างบทสนทนาภาษาอังกฤษ Nine-to-five is no fun. Linda, a serious type, […]

เรียนภาษาอังกฤษจากตัวอย่างประโยค

ตัวอย่างบทสนทนาภาษาอังกฤษ

Nine-to-five is no fun.

Linda, a serious type, and Suthat, an easy-going type, are both college students. They often study together.
แปลว่า ลินดาเป็นคนเคร่งเครียด และสุทัศน์เป็นคนไม่พิถีพิถันทั้งสองคนเป็นนักศึกษาวิทยาลัย พวกเขามักเรียนด้วยกันเสมอ

Linda: Do you want to study at the library tonight?
แปลว่า พรุ่งนี้เธอจะไปอ่านหนังสือที่ห้องสมุดไหม

Suthat: l can’t study tonight. I’m playing mahjong with some of the guys.
แปลว่า คืนนี้คงอ่านหนังสือไม่ได้ เพราะฉันจะเล่นไพ่นกกระจอกกับเพื่อนๆบางคน

Linda: I’m surprised. Aren’t you worried about the finals that are coming up?
แปลว่า ฉันแปลกใจมากเลยนะ เธอไม่กังวลเรื่องการสอบปลายภาคที่จะมาถึงบ้างหรือ

Suthat: Not a bit. To tell you the truth, I’m more interested in enjoying my life.
แปลว่า ไม่เท่าไหร่หรอก ถ้าจะให้พูดความจริงก็คือฉันสนใจที่จะสนุกกับชีวิตมากกว่า

Linda: If you keep that attitude, you may have a hard time finding a job.
แปลว่า ถ้าเธอคิดเช่นนั้น เธอก็จะหางานได้ยากนะ

Suthat: Nine-to-five is no fun anyway.
แปลว่า 9 โมงถึง 5 โมง มันไม่สนุกเลยไม่ว่าอย่างไรก็ตาม

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ผู้เรียนภาษาอังกฤษควรรู้

an easy~going type
แปลว่า คนที่ไม่พิถีพิถัน

mahjong
แปลว่า ไพ่นกกระจอก

worried about…
แปลว่า กังวลเกี่ยวกับ…

life
แปลว่า ชีวิต

final examination
แปลว่า การสอบปลายภาค

attitude
แปลว่า ทัศนคติ แนวคิด

Nine-to-five
แปลว่า เวลาเข้างานปกติของสำนักงาน
หรือ a regular office job in which people work from 9 am. to 5 pm.

libraly
แปลว่า ห้องสมุด

Not a bit
แปลว่า ไม่เท่าไหร่หรอก

truth
แปลว่า ความจริง แท้จริง

anyway
แปลว่า อย่างไรก็ตาม

fun
แปลว่า สนุกสนาน

สำนวนภาษาอังกฤษที่น่าสนใจ

Do you want to…?
แปลว่า คุณต้องการจะ…ไหม

Aren’t you worried about…?
แปลว่า คุณไม่กังวลเกี่ยวกับ…บ้างหรือ

To tell you the truth.
แปลว่า จะบอกความจริงกับคุณ

In more interested in (v.ing)
แปลว่า ฉันมีความสนใจมากกว่าในเรื่อง…

If you keep that…, you may have…
แปลว่า ถ้าคุณมี… เช่นนั้นคุณก็จะ

is no fun anyway
แปลว่า เป็นสิ่งที่ไม่สนุกเลยไม่ว่ายังไงก็ตาม

แชร์เลย