บทสนทนาภาษาอังกฤษ Entertainment

เรียนภาษาอังกฤษ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ และ ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ กับสถานการ์ต่างๆกัน Entertainment ” Enjoy the show […]

เรียนภาษาอังกฤษ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ และ ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ กับสถานการ์ต่างๆกัน
Entertainment ” Enjoy the show ? ”

Dialogue 1

A : So , what did you think of the movie ?
แปลว่า : อือ คุรคิดว่าหนังเรื่องนี้เป็นยังไง

B : Some of the supporting actors were first – rate .
แปลว่า : ผู้แสดงประกอบบางคนแสดงได้ดีเยี่ยม

A : The guy playing the villain was quite good .
แปลว่า : คนที่เล่นป็นผู้ร้ายเล่นได้ดีมากเลย

B : I thought so too . I tried to see who it was but the credits ran too fast .
แปลว่า : ฉันก้คิดอย่างนั้น ฉันพยายามดูว่าเป็นใคร แต่รายชื่อผู้แสดงเคลื่อนเร็วมาก

A : Beats me . At any rate , Mel Smith is not leading actor material .
แปลว่า : ผมก็ไม่รู้ อย่างไรก็ดี แมลสมิชก็ไม่ใช่ผู้แสดงนำที่ดี

B : No. He was awful . He has about two facial expressions .
แปลว่า : ไม่ เขาแสดงไม่ดีหรอกก เขาแสดงอารมณ์สีหน้าได้อยู่แค่ 2 แบบเอง

A : Maybe if the plot hadn’t been so predictable .
แปลว่า : บางทีโครงเรื่องไม่ควรที่จะเดาง่ายจนเกินไปนัก

B : It was so cliched ! I guessed who the murderer was within the first ten minutes .
แปลว่า : มันน่าเบื่อมาก ฉันเดาได้เลยว่าใครเป็นฆาตกรตั้งแต่ 10 นาทีแรกแล้ว

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ และ ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

1.What did you think of…?
คุณคิดว่า … เป็นอย่างไร สำนวนถามความคิดเห็นของอีกฝ่ายเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

A : What did you think of the movie ?
แปลว่า : คุณคิดว่าหนังสือเรื่องนี้เป็นอย่างไร

B : Very ridiculous .
แปลว่า : ไร้สาระ ( บ้า ๆ บอ ๆ )

A : What did you think of our new manager ?
แปลว่า : คุณคิดว่าผู้จัดการคนใหม่ของเราเป็นอย่างไร

B : Such a nice and hard working man .
แปลว่า : ก็เป็นดีและขยันนะ

2. Beats me ฉันก็ไม่รู้ สำนวนพูดเหมือนกัน I don’t know . แต่ Beats me . มักใช้พูดกับคนที่สนิทกันเท่านั้น

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

A : I really didn’t know there would be a terrible traffic jam like this . How can we get there by 5 ?
แปลว่า : ฉันไม่รู้จริงๆ ว่าจะมีรถติดขนาดนี้ นี่เราจะไปทัน 5 โมงได้ยังไงนะ

B : Beats me . I’ve never been this way before
แปลว่า : ฉันก็ไม่รู้ ฉันไม่เคยมาทางนี้เลย

Dialogue 2

A : Enjoy the show?
แปลว่า : การแสดงสนุกไหม

B : Don’t ask .
แปลว่า : ไม่ต้องถามเลย

A : Oh, come on . It couldn’t have been that bad .
แปลว่า : เอาเถอะน่า มันไม่เลวร้ายขนาดนั้นหรอก

B : Get this : we waited in our seats for an hour. He finally shows up, sings for 45 minutes, then takes off.
แปลว่า : ดูซิ เรานั่งคอยมาเป็นชั่วโมง ในที่สุดเขาก็ปรากฏตัวขึ้นแสดงแค่ 45 นาทีก็เลิกแล้ว

A : Not even an encore ?
แปลว่า : ไม่แม้แต่กลับมาร้องซ้ำอีกหรือ

B : No, not that he deserved it. But the show had been so short that we kept sitting in our seats. We thought for sure he would come back.
แปลว่า :ไม่เลยไม่เหมาะสมเลยที่เขาทำเช่นนั้น การแสดงมันสั้นเกินไป เราก็ได้แต่นั่งคอย เราคิดว่าเขาจะกลับมาอีก

A : Well , how was he when he did sing ?
แปลว่า : เธอคิดว่าเขาร้องดีไหม

B : I’m not positive that he sang . I think the performance was lipsynched .
แปลว่า : ฉันไม่คิดว่าเขาร้องสดฉันคิดว่าเป้นการร้องแบบลิปซิ๊งมากกว่านะ

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ และ ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

1.Not even…?
ไม่แม้แต่ … หรือ ? สำนวนถามย้ำความคิดเห็นของอีกฝ่าย

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

A : Almost every scene of this film is quite boring. I haven’t appreciated any scenes at all.
แปลว่า : หนังเรื่องนี้เกือบทุกฉาก ค่อนข้างน่าเบื่อ ฉันไม่ประทับใจกับฉากไหนเลย

B : Not even a scene in which the most famous actor showed up?
แปลว่า : ไม่แม้แต่แกที่นักแสดงที่มีชื่อเสียงที่สุดปรากฏตัวนะเหรอ

2. so…that… ..มากจนกระทั่ง…
โครงสร้าง so + adjective / adverb + that
หมายถึง …มากจนกระทั่ง…

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

The weather is so hot that I prefer staying home to going out .
แปลว่า : อากาศร้อนจนกระทั่ง ฉันอยากอยู่บ้านมากกว่าการออกไปข้างนอก

He walks so fast that we can’t catch up with him .
แปลว่า : เขาเดินเร้วมากจนกระทั่งพวกเราตามไม่ทัน

Dialogue 3

Elton : It wasn’t Broadway , but I had a pleasant evening .
แปลว่า : มันไม่ใช่ละครบรอดเวย์ แต่ผมก็สนุกมากเย็นนี้

Maria : I thought it was quite impressive for a student production.
แปลว่า : ฉันคิดว่ามันน่าประทับใจทีเดียวสำหรับผลงานของนักศึกษา

Elton : The actress playing Nora was by far the most accomplished .
แปลว่า : นักแสดงหญิงที่เล่นเป็นนอร่า ดูเหมือนว่าจะเล่นได้ดีที่สุด

Maria : Oh, I’ve seen her before . I think she’s a bit of a star at the university .
แปลว่า : อ่อ ฉันเคยเห็นเธอมาก่อน ฉันก็คิดนะว่าเธอดังในมหาวิทยาลัย

Elton : Deservedly , but she outshone the fellow playing her husband .
แปลว่า : สมควรแล้วแหล่ะ แต่เธอแสดงได้โดดเด่นกว่านักแสดงชายที่เล่นเป็นสามีของเธออีกนะ

Maria : I think that’s always a problem with this play. I’ve seen a number of performances and the husband always comes off as unsympathetic .
แปลว่า : ฉันคิดว่ามันจะเป็นปัญหาบ่อยๆ ในละครเรื่องนี้ ฉันได้ชมการแสดงมาหลายครั้งแล้ว และฝฝ่ายสามีก็แสดงออกด้วยความไม่เห็นอกไม่เห็นใจเลย

Elton : Maybe lbsen was better at writing strong female characters .
แปลว่า : บางที อบเซ็นอาจจะเขียนบทผู้หญิงที่แข็งกร้าวได้ดีกว่าบทอื่น ๆ นะ

Maria : It certainly seems true in this play .
แปลว่า : มันดูเหมือนจะเป็นจริงนะในละครเรื่องนี้

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ และ ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
1.come off ( idiom ) แสดงออก

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

He often comes off as unsatisfied with our help.
แปลว่า : เขามักจะแสดงออกว่าไม่พอใจกับความช่วยเหลือของเรา

Mrs. White came off angry with what we said to her.
แปลว่า : นางไวท์แสดงออกว่าโกธรเมื่อได้ยินสิ่งที่เราพูดกับหล่อน

2 It certainly seems true … มันดูเหมือนจะเป็นจริง …

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

It certainly seems true in this play.
แปลว่า : มันดูเหมือนจะเป็นจริงนะในละครเรื่องนี้

It certainly seems true that he will go abroad .
แปลว่า : มันดูเหมือนเป็นจริงนะที่เขาจะไปต่างประเทศ

แชร์เลย