บทสนทนาภาษาอังกฤษ Environment

เรียนภาษาอังกฤษ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ และ ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ กับสถานการณ์ต่างๆ Environment “Look at those smokestacks.” […]

Home/ภาษาอังกฤษ/บทสนทนาภาษาอังกฤษ/บทสนทนาภาษาอังกฤษ Environment

เรียนภาษาอังกฤษ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ และ ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ กับสถานการณ์ต่างๆ

Environment “Look at those smokestacks.”

Dialogue 1

Emilie : When I was a child, this island looked like a bit of paradise.
แปลว่า :เมื่อฉันยังเป็นเด็ก เกาะนี้ดูเหมือนยังกับเป็นสวรรค์น้อย ๆ

Kevin : Really? It’s impossible to imagine that now.
แปลว่า :จริง ๆ หรือ ตอนนี้แทบจะนึกภาพนั้นไม่ออกเลย

Emilie : There weren’t any of these high-rise hotels There wasn’t any trash on the beach. And the only boats belonged to local fishermen.
แปลว่า :ตอนนั้นไม่มีโรงแรมที่ขึ้นสูง ๆ อย่างนี้ ไม่มีขยะ ตามชายหาดมีแต่เรือที่เป็นชาวประมงในท้องถิ่นเท่านั้น

Kevin : I bet you could even swim in the water in those days.
แปลว่า :ผมเชื่อว่าคุณคงสามารถลงไปว่ายน้ำได้ในสมัยโน้น

Emilie : The water was crystal clear. You could swim out to a reef filled with tropical fish.
แปลว่า :น้ำใสยังกับกระจกเลย คุณสามารถว่ายน้ำออกไปยังแนวหินที่เต็มไปด้วยปลาในเขตร้อน

Kevin : But how could a coral reef disappear?
แปลว่า :แต่แนวหินปะการังหายไปได้อย่างไรกัน

Emilie : Fishermen dynamited some of it. The anchors from tourist boats carrying snorkelers destroyed some. And pollution from the hotels did the rest.
แปลว่า :ชาวประมงระเบิดแนวหินบางส่วน สมอเรือจากเรือนักท่องเที่ยวที่บรรลุนักประดาน้ำทำลายไปบ้างและความสกปรกจากโรงแรมเหล่งนั้นทำลายส่วนที่เหลือ

Kevin : No matter how much they clean up, they bring coral reef back.
แปลว่า :ไม่ว่าพวกเขาจะทำความสะอาดแค่ไหนก็ตาม ก็คงไม่สามารถจะนำเอาแนวหินปะการังกลับมาได้อีก

Emilie : That’s true, but I don’t see why they can’t tear down all the hotels and plant new palm trees.
แปลว่า :นั่นก็ถูก แต่ฉันไม่เข้าใจเลยว่าทำไมเขาไม่รื้อโรงแรมเหล่านั้นออกไป แล้วก็ปลูกต้นปาล์มใหม่ขึ้นแทน

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ และ ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

1.look like หมายถึง ดูเหมือน

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

John looks like his father .
แปลว่า :จอห์นดูเหมือนพ่อของเขา

Her house looks like a mansion.
แปลว่า :บ้านของหล่อนดูเหมือนกับคฤหาสถ์

2. It’s impossible to… เป็นสำนวน หมายถึง

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

It’s impossible to eat all the food.
แปลว่า :มันเป็นไปไม่ได้ที่จะกินอาหารทั้งหมดนี่

It’s impossible to get there on time.
แปลว่า :มันเป็นไปไม่ได้ที่จะไปถึงที่นั่นตรงเวลา

3. I bet เป็นสำนวน แปลว่า ผม / ฉันแน่ใจว่า หรือมั่นใจว่า ….

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

I bet you will like it.
แปลว่า :ผมแน่ใจว่าคุณจะชอบมันแน่ ๆ

I bet she won’t come tonight.
แปลว่า :ฉันมั่นใจว่าหล่อนจะไม่มาคืนนี้แน่ ๆ

Dialogue 2

David : Look at those smokestacks. They’re all spewing black smoke.
แปลว่า :ดูที่ปล่องควันโรงงานเหล่านั้น มันกำลังพ่นควันสีดำออกมา

Albert : It’s disgusting. Look at all the people living so close by.
แปลว่า :มันน่ารังเกียจ ดูคนเหล่านั้นที่เขาอาศัยอยู่ใกล้ ๆ ซิ

David : And they have no idea what they’re being exposed to. They probably think it’s great they can live so near to their workplace.
แปลว่า :และพวกเขาไม่คิดเลยว่าเขากำลังสัมผัสอะไรอยู่พวกเขาอาจจะคิดว่าวิเศษมากที่เขาสามารถอยู่ใกล้สถานที่ทำงานได้

Albert : What do you suppose the smoke contains?
แปลว่า :คุณคิดว่ามันมีอะไรอยู่ในควันบ้าง

David : Who knows? Lead, sulfur dioxide maybe something toxic.
แปลว่า :ใครจะไปรู้ อาจมีพวกตะกั่ว ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซต์บางสิ่งที่เป็นพิษมั้ง

Albert : The people should be prohibited from living nearby.
แปลว่า :ผู้คนควรจะถูกห้ามไม่ให้อาศัยอยู่ใกล้ ๆ

David : That’s a partial solution, but emissions should be controlled regardless.
แปลว่า :นั่นเป็นการแก้ปัญหาได้ส่วนหนึ่ง แต่การปล่อยควันที่เป็นพิษ ออกมาควรจะถูกควบคุม ไม่ว่าอะไรก็ตาม

Albert : Well, they say a poor country can’t afford such things.
แปลว่า :เขากล่าวว่าประเทศที่ยากจนไม่สามารถจะซื้อหาเครื่องควบคุมนั้น ๆ ได้

David : In the long run, pollution can be awfully expensive. When the poisonous gases are blown away, they’re still dangerous.
แปลว่า :ในระยะยาวการแก้ปัญหามลภาวะจะแพงมากทีเดียว เมื่อก๊าซที่เป็นพิษได้ถูกเป่ากระจายไปที่ว มันก็ยังคงเป็นอันตรายอยู่

Albert : What do you mean?
แปลว่า :คุณหมายความว่าอะไร

David : They destroy forests and plants, even wildlife, in other parts of the country.
แปลว่า :ก๊าซพิษนั่นทำลายป่าและต้นไม้แม้กระทั่งชีวิตสัตว์ป่าในส่วนต่าง ๆ ของประเทศ

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ และ ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

1.disgusting เป็นคำคุณศัพท์ แปลว่า น่าขยะแขยง หรือ น่ารังเกียจ

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

A : How’s the food?
แปลว่า :อาหารเป็นอย่างไรบ้าง

B : It’s disgusting.
แปลว่า :มันน่าขยะแขยง ( มันไม่น่ารับประทานนั่นเอง )

2 prohibit เป็นคำกริยา แปลว่า ห้าม

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

Smoking is prohibited here.
แปลว่า :การสูบบุหรี่ถูกห้ามตรงนี้

Nick is prohibited from going out.
แปลว่า :นิคถูกห้ามจากการออกนอกบ้าน

Dialogue 3

Philip : Do you have any respiratory problems?
แปลว่า :คุณมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับระบบหายใจไหม

Erick : You mean like asthma or bronchitis? No, why?
แปลว่า :คุณหมายถึงหอบหืดหรือหลอดหลมอักเสบใชไหม ไม่หรอก ทำไมหรือ

Philip : I just heard on the radio that there’s a smog warning. Children and people with respiratory problems are advised to stay home.
แปลว่า :ผมเพิ่งได้ยินจากวิทยุมีการเตือนเรื่องหมอกควัน เด็ก ๆ และคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคทางเดินหายใจได้รับการแนะนำให้อยู่ที่บ้าน

Erick : I guess I can risk it. I have an air-conditioned car. I don’t think I’ll jog outdoors today, though.
แปลว่า :ผมคิดว่าผมพอจะเผชิญกับมันได้ ผมมีรถติดเครื่องปรับอากาศ แต่ผมคงไม่ออกไปวิ่งออกกำลังกายนอกบ้านวันนี้หรอกนะ

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ และ ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

Smog เป็นคำนาม แปลว่า หมอกควัน เป็นการรวมคำ 2 คำเข้าด้วยกัน คือ smoke และ fog

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

There’s a lot of Smog on the street.
แปลว่า :มีหมอกควันจำนวนมากบนท้องถนน

Smog looks like fog.
แปลว่า :หมอกควันดูเหมือนกับหมอกจริง ๆ

Dialogue 4

Jenny : That mass of pollution in the river is now 200 kilometres long.
แปลว่า :ปัญหามลภาวะในแม่น้ำนั้นเดี๋นวนี้ยาวตั้ง 200 กิโลเมตรแล้ว

Arthur : Has anyone figured out what caused it yet?
แปลว่า :มีใครค้นพบหรือยังว่าอะไรเป็นสาเหตุ

Jenny : Apparently, either a sugar mill or a paper factory dumped a lot of waste in the water.
แปลว่า :เห็นได้ชัดอยู่แล้วว่าไม่โรงงานน้ำตาลก็โรงงานกระดาษทิ้งของเสียเป็นจำนวนมากลงในน้ำ

Arthur : Paper mills can create an incredible amount of pollution.
แปลว่า :โรงงานกระดาษสามารถสร้างมลภาวะได้มากมายอย่างไม่น่าเชื่อ

Jenny : That’s true, but the thinking is that the sugar mill might be at fault because the destruction is so total. All the fish, plants, algae all the marine life are being killed.
แปลว่า :จริงด้วยซิ แต่กำลังคิดอยู่นะว่าโรงงานน้ำตาลอาจจะผิด เพราะทำให้เกิดความเสียหายขึ้นทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็น ปลา ต้นไม้ พืชทะเล สัตว์น้ำ ถูกฆ่าตายหมด

Arthur : I don’t follow .
แปลว่า :ผมไม่เข้าใจ

Jenny : If sugar mill released some kind of organic waste, like molasses, it would keep rotting as it flowed down the river. It could use up all the oxygen.
แปลว่า :ถ้าโรงงานน้ำตาลปล่อยของเสียพวกอินทรีย์เคมีที่มีอยู่ได้จากน้ำตาล เช่น กากน้ำตาล มันจะค่อย ๆ เน่าเปื่อยในขณะที่มันไหลไปตามแม่น้ำ มันสามารถจะใช้อ๊อกซิเจนที่มีอยู่ในน้ำจนหมดสิ้น

Arthur : So all the marine life are being smothered to death?
แปลว่า :ถ้าอย่างนั้นพวกสัตว์น้ำขาดอากาศหายใจมันก็ตายน่ะสิ

Jenny : Right. In any case, it will takes years and years for everything to grow back.
แปลว่า :ถูกต้อง ไม่ว่าจะทำอย่างไร คงต้องใช้เวลาอีกหลาย ๆ ปี ที่จะทำให้ทุกสิ่งกลับสู่สภาพเดิม

Arthur : And in the meantime, all the local fishermen have lost a primary source of food.
แปลว่า :และในตอนนี้ พวกชาวประมงในท้องที่ทั้งหมดก็ต้องสูญเสียแหล่งอาหารที่สำคัญไป

Jenny : Unless they can get a huge settlement from the factory owners.
แปลว่า :เว้นแต่พวกเขาจะได้ค่าเสียหายเป็นเงินก้อนใหญ่ จากเจ้าของโรงงาน

Arthur : That’s unlikely. The owners will probably get off with a little fine and a rap on the knuckles .
แปลว่า :เป็นไปไม่ได้ พวกเจ้าของโรงงานคงจะหาทางออกโดยการเสียค่าปรับเพียงเล็กน้อย และก็ถูกว่ากล่าวตักเตือนเท่านั้น

Jenny : You’re awfully cynical.
แปลว่า :คุณเป็นนักถากถางอย่างร้ายกาจทีเดียวนะ

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ และ ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

1.Apparently เป็นคำวิเศษณ์ หมายถึง อย่างเห็นได้ชัด

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

Apparently , they’ve run out of tickets for the concert.
แปลว่า :อย่างเห็นได้ชัด พวกเขาไม่มีตั๋วสำหรับงานคอนเสริร์ต

Apparently, it was a good party.
แปลว่า :อย่างเห็นได้ชัด มันเป็นงานปาร์ตี้ที่ดี

2. mill เป็นคำนาม แปลว่า โรงงาน

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

There’s a steel mill nearby.
แปลว่า :มีโรงงานเหล็กอยู่ใกล้ ๆ

She works at the sugar mill.
แปลว่า :หล่อนทำงานที่โรงงานน้ำตาล

แชร์เลย