บทสนทนาภาษาอังกฤษ Factory Tour

เรียนภาษาอังกฤษ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ และ ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ กับสถานการ์ต่างๆกัน Factory visit “Those are warehouses.” […]

เรียนภาษาอังกฤษ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ และ ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ กับสถานการ์ต่างๆกัน

Factory visit “Those are warehouses.”

Dialogue 1

Mr. Thomas : This is the head office here. The molding factory is over there to the right. And the blue building next to it is where we assemble the products.
แปลว่า :นี่คือสำนักงานใหญ่ โรงหล่อพิมพ์อยู่ทางขวานั่นและตึกสีฟ้าอยู่ถัดไปคืออาคารประกอบภัณฑ์

Mr. Hannah : What are those metal buildings behind the fence?
แปลว่า :พวอาคารโลหะที่อยู่ข้างหลังรั้วนั้นล่ะเป็นอะไร

Mr. Thomas : Oh, those are warehouses. On the far left, you can see we’re building another one.
แปลว่า :อ๋อ , อาคารเหล่านั้นคือโรงเก็บสินค้า และทางซ้ายโน่น คุณกำลังเห็นว่าเรากำลังก่อสร้างอาคารอีกหลังหนึ่ง

Mr. Hannah : Ah, I see. It’s a very large area isn’t it?
แปลว่า :ผมเห็นแล้ว โรงงานนี้ใหญ่ไม่ใช่เล่นเลยนะครับ

Mr. Thomas : Altogether, we cover about ten acres.
แปลว่า :เนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 10 เอเคอร์ได้

Mr. Hannah : Can we start off with a look at the molding factory?
แปลว่า :เราจะเริ่มต้นชมที่โรงหล่อพิมพ์กันเลยได้ไหม

Mr. Thomas : We can, if you wish. But I had planned on starting here at the main building. I could give you an overview of all our operations and introduce you to a few of our managers.
แปลว่า :ได้ครับ ถ้าคุณอยากชม แต่ผมวางแผนที่จะให้คุณเยี่ยมชมอาคารหลังใหญ่ก่อน ผมจะอธิบาย

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ และ ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

Question Tag เป็นรูปแบบประดยคคำถามประเภทหนึ่งมีโครงสร้างประโยค ดังนี้
ประธาน + กริยารูปแบบบอกเล่า , กริยารูปแบบปฏิเสธ + ประธาน ?
หรือ
ประธาน + กริยารูปแบบปฏิเสธ + กริยารูปแบบบอกเล่า + ประธาน ?

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

He’s handsome, isn’t he?
แปลว่า :เขาน่าตาหล่อใช่ไหม

They aren’t students, are they?
แปลว่า :พวกเขาไม่ใช่นักเรียนใช่ไหม

Dialogue 2

Mr. Thomas : And this area is where final assembly is done.
แปลว่า :และนี่ก็คือบริเวณที่ทำการประกอบผลิตภัณฑ์ครั้งสุดท้าย

Mr. Hannah : Everyone looks very busy.
แปลว่า :ทุกคนดูเหมือนกำลังยุ่งมาก

Mr. Thomas : We’ve had a few rush orders. We increased the bonus for each unit that exceeds production targets.
แปลว่า :เรามีงานเร่งด่วนอยู่ 2-3 งาน เราเพิ่มเงินโบนัสให้สำหรับแต่ละชิ้นที่ผลิตได้เกินเป้าหมาย

Mr. Hannah : How many workers are involved in quality control?
แปลว่า :มีคนงานกี่คนที่คอยควบคุมคุณภาพ

Mr. Thomas : We have about ten inspectors and a couple of supervisors. I’ll show you when we get up to the fifth floor.
แปลว่า :เรามีผู้ตรวจสอบประมาณ 10 คน และผู้ควบคุมดูแลอีก 2 คน ผมจะพาไปชมเมื่อเราขึ้นไปชั้นที่ 5

Mr. Hannah : Do you employ many engineers?
แปลว่า :คุณจ้างวิศกรไว้หลายคนหรือเปล่า

Mr. Thomas : We have about a dozen, but we’re always on the lookout. You know, there’s a shortage of them in Thailand.
แปลว่า :เรามีประมาณ 12 คน แต่เราก็ต้องการที่จะจ้างเพิ่มอีก คุณก็ทราบว่าวิศกรกำลังขาดแคลนในประเทศไทย

Mr. Hannah : So I’ve heard. What is their average salary here?
แปลว่า :ผมก็ได้ยินมาเหมือนกัน รายได้ของพวกเขาโดยเฉลี่ยเท่าไหร่ครับ

Mr. Thomas : That’s very confidential Mr. Hannah. Even I don’t know
แปลว่า :มันเป็นความลับครับ คุณฮันนา แม้แต่ผมยังไม่ทราบเลยครับ

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ และ ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

1.everyone เป็นคำสรรพนาม หมายถึง ทุก ๆ คน คือว่าเป็นคำนามเอกพจน์ ฉะนั้น คำกริยาที่ตามหลังมาจะต้องเป็นรูปเดียวกับที่ใช้กับประธานเอกพจน์

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

Everyone knows me.
แปลว่า : ทุก ๆ คนรู้จักฉัน

2. inspector เป็นคำนาม แปลว่า ผู้ตรวจสอบ

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

He’s an inspector.
แปลว่า : เขาเป็นผู้ตรวจสอบ

The inspectors came in at 10 o’clock.
แปลว่า : คณะผู้ตรวจสอบเข้ามาตอน 10 โมง

Dialogue 3

Mr. Pierce : I’m impressed with the space you have here, but how’s the infrastructure?
แปลว่า : ผมประทับใจในพื้นที่ที่คุณอยู่ที่นี่ แต่เรื่องโครงสร้างพื้นฐานพวกสาธารณูปโภค เช่น น้ำประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ ล่ะครับ

Ms. Lyons : For now, it’s sufficient. We’ve got plenty of electricity and we’re using mobile telephones. In the long term, I’m most concerned about water.
แปลว่า : สำหรับตอนนี้ มันมีอย่างเพียงพอ เรามีไฟฟ้าใช้อย่างเหลือเฟือและเรามีโทรศัพท์เคลื่อนที่ใช้ ในระยะยาวดิฉันเป็นห่วงเรื่องน้ำค่ะ

Mr. Pierce : How about security?
แปลว่า : การรักษาความปลอดภัยเป็นอย่างไรครับ

Ms. Lyons : We’re so distant from everything else, I don’t think it poses a problem. I suppose if the area gets built up, we’ll have to construct more fences and hire a few more guards.
แปลว่า : โรงงานของเราอยู่ห่างไกลจากทุกอย่าง ฉันไม่คิดว่ามันจะเป็นปัญหา ถ้าหากมีโรงงานอื่นปลูกเพิ่มขึ้นในบริเวณนี้ เราจะต้องสร้างรั้วเพิ่มขึ้นและจ้างยามรักษาความปลอดภัยเพิ่มขึ้นอีก 2 – 3 คน

Mr. Pierce : Which way is the showroom?
แปลว่า : ห้องแสดงสินค้าไปทางไหนหรอครับ

Ms. Lyons : It’s this large building with the glass front.
แปลว่า : มันอยู่ที่อาคารหลังใหญ่ ซึ่งมีกระจกอยู่ด้านหน้าค่ะ

Mr. Pierce : The display cases contain samples of every product made on this site.
แปลว่า : ตู้แสดงสินค้าที่บรรจุตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ทุกชิ้น ที่ผลิตขึ้นจะอยู่ด้านนี้

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ และ ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

plenty of เป็นสำนวน แปลว่า มากมาย

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

There are plenty of fish in the sea .
แปลว่า : มีปลาจำนวนมากมายในทะเล

I have plenty of work to do.
แปลว่า : ผมมีงานมากมายที่ต้องทำ

แชร์เลย