การถามเรื่องครอบครัว ภาษาอังกฤษ ญาติพี่น้อง สถานภาพสมรส สัตว์เลี้ยง

เรียนรู้การพูดคุยสนทนา ถามตอบ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัว ญาติพี่น้อง ไปจนถึงสัตว์เลี้ยงภายในบ้าน เป็นภาษาอังกฤษ

คุยเรื่องพี่น้อง ภาษาอังกฤษ

Do you have any brothers or sisters?
= คุณมีพี่น้องหรือไม่

brother (บรา’เธอะ) พี่ชาย, น้องชาย
sister (ซิส’เทอะ) พี่สาว, น้องสาว

Yes, I’ve got … = ครับ/ค่ะ ฉันมี…
a brother = พี่ชาย/น้องชาย
a sister = พี่สาว/น้องสาว
an elder brother = พี่ชาย
a younger sister = น้องสาว

elder (เอล’เดอะ) แก่กว่า, อาวุโสกว่า
younger (ยัง’เกอะ) คนที่มีอายุน้อยกว่า

two brothers = พี่ชาย/น้องชายสองคน
two sisters = พี่สาว/น้องสาวสองคน
one brother and two sisters = พี่ชาย/น้องชายหนึ่งคนและพี่สาว/น้องสาวสองคน

No, I’m an only child.
= ไม่ครับ/ค่ะ ฉันเป็นลูกคนเดียว

คุยเรื่องลูกและหลาน ภาษาอังกฤษ

Have you got any kids?
= คุณมีลูกไหม

Do you have any children?
= คุณมีลูกไหม

[คลิกอ่าน >> การใช้ Have กับ Have got และการตั้งคำถาม Do you have..? / Have you got..?]

Yes, I’ve got … = ครับ/ค่ะ ฉันมี…
a boy and a girl = ลูกชายหนึ่งคนและลูกสาวหนึ่งคน
a young baby = ลูกอ่อนหนึ่งคน
three kids = ลูกเล็กๆ สามคน

I don’t have any children.
= ฉันไม่มีลูก

Do you have any grandchildren?
= คุณมีหลานไหม

คำศัพท์ที่ควรสังเกต
child (ไชดฺ) เด็ก [คนเดียว] children (ชิล’เดรน) เด็กหลายคน

ประโยคเกี่ยวกับพ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย

Where do your parents live?
= พ่อแม่ของคุณอาศัยอยู่ที่ไหน

What do your parents do?
= พ่อแม่ของคุณทำอะไร

What does your father do?
= พ่อคุณทำอะไร

What does your mother do?
= แม่คุณทำอะไร

Are your grandparents still alive?
= ปู่ ย่า ตา ยายของคุณยังมีชีวิตอยู่ไหม

Where do they live?
= พวกเขาอาศัยอยู่ที่ไหน

การสนทนาเรื่องความสัมพันธ์ ภาษาอังกฤษ

Do you have a boyfriend?
= คุณมีแฟนไหม (แฟนผู้ชาย)

Do you have a girlfriend?
= คุณมีแฟนไหม (แฟนผู้หญิง)

Are you married?
= คุณแต่งงานหรือยัง

Are you single?
= คุณโสดหรือเปล่า

สำนวนภาษาอังกฤษน่ารู้
Are you seeing anyone?
= คุณคบกับใครอยู่ไหม

I’m seeing someone.
= ฉันกำลังคบกับใครคนหนึ่งอยู่

I’m … ฉัน…
single = โสด
engaged = มีคู่หมั้นแล้ว
married = แต่งงานแล้ว
divorced = หย่าแล้ว
separated = แยกกับเขา/เธอแล้ว
a widow = แม่ม่าย
a widower = พ่อม่าย

สัตว์เลี้ยง

Have you got any pets?
= คุณมีสัตว์เลี้ยงไหม

ภาษาอังกฤษควรรู้
animal (แอน’ นิเมิล) สัตว์
pet (เพท) สัตว์เลี้ยง
an animal that is kept in the home as a companion and treated kindly
ดังนั้น ถ้าเราจะพูดถึงสัตว์เลี้ยงต้องใช้คำว่า pet นะครับ

I’ve got … = ฉันมี…
a dog and two cats หมาหนึ่งตัวและแมวสองตัว
a Chihuahua ชิวาว่า 1 ตัว
a Labrador ลาบราดอร์ 1 ตัว

การถามชื่อและอายุ

What’s his name? เขาชื่ออะไร
He’s called … เขาชื่อ…
Tony โทนี่

What’s her name? เธอชื่ออะไร
She’s called … หล่อนชื่อ…

What are their names? พวกเขาชื่ออะไร
They’re called … พวกเขาชื่อ…
Gubgib and Bie กุ๊บกิ๊บ และ บี้

How old is he? เขาอายุเท่าไหร่
He’s … เขา…
fifteen อายุ 15 ปี

How old is she? เธออายุเท่าไหร่
she’s … เธอ…
sixteen อายุ 16 ปี

How old are they? พวกเขาอายุเท่าไหร่
they’re … พวกเขา…
five and nine อายุ 5 และ 9 ขวบ

แชร์เลย