สนทนาภาษาอังกฤษ การกล่าวลา ประโยค คำศัพท์ พร้อมคำอ่าน คำแปล

สนทนาภาษาอังกฤษ การกล่าวลา พร้อมคำอ่าน คำแปล Farewell (แฟรฺเวล’) การกล่าวลา, อำลา การกล่าวลา สามารถแบ่งออกเป็น […]

กล่าวลา เป็นภาษาอังกฤษ
Home/ภาษาอังกฤษ/บทสนทนาภาษาอังกฤษ/สนทนาภาษาอังกฤษ การกล่าวลา ประโยค คำศัพท์ พร้อมคำอ่าน คำแปล

สนทนาภาษาอังกฤษ การกล่าวลา พร้อมคำอ่าน คำแปล

Farewell (แฟรฺเวล’) การกล่าวลา, อำลา

การกล่าวลา สามารถแบ่งออกเป็น 2 แบบใหญ่ๆ เช่น การกล่าวลาชั่วคราว อีกไม่นานก็พบกัน หรือเป็นการกล่าวลาแบบยังไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้เจอกันอีก โดยมีประโยคง่ายๆ ที่สามารถนำไปใช้พูดสนทนาภาษาอังกฤษได้ ดังตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล ต่อไปนี้

ประโยคที่ให้ความหมายว่า ฉันต้องไปแล้ว

– I have to go.
อ่านว่า ไอ แฮฟ ทู โก

– I’m going.
อ่านว่า ไอม โกอิง

– I’m leaving
อ่านว่า ไอม ลีฟวิง

leave (ลีฟว) จากไป, ออกจาก เช่น
– I’ll be leaving at six o’clock tomorrow.
– The train leaves in ten minutes.

ประโยคที่ให้ความหมายว่า ลาก่อน

– Goodbye.
อ่านว่า กูดบาย

– Bye.
อ่านว่า บาย

– Bye-bye
อ่านว่า บายบาย

ประโยคการกล่าวลาเป็นภาษาอังกฤษ แบบอื่นๆ ที่น่าสนใจ

– I’ll have to say goodbye.
ฉันต้องบอกลาแล้ว

– It’s time to go.
ได้เวลาไปแล้วล่ะ

– It’s time to say goodbye.
ถึงเวลาต้องบอกลาแล้ว

– See you soon.
แล้วพบกันเร็วๆ นี้

การตอบกลับประโยคกล่าวลา อาจตอบแบบง่าย โดยพูดว่า See you. หรือ Bye. รวมถึงมีประโยคภาษาอังกฤษอื่นๆ ที่น่าสนใจ นำไปใช้สนทนา ดังนี้

– Don’t hurry off.
อย่าเพิ่งรีบไปเลย

hurry (เฮอ’รี) รีบเร่ง, รีบร้อน, เร่งด่วน เช่น
– Hurry or you’ll be late.
– Come on – we’re going to be late if you don’t hurry!

– Can’t you stay a little longer?
คุณอยู่ต่ออีกสักหน่อยไม่ได้หรือ

แต่สำหรับการกล่าวลาในตอนกลางคืนช่วงก่อนเวลานอน เราอาจพูดว่า Goodnight

ตัวอย่างบทสนทนาภาษาอังกฤษ เมื่อต้องกล่าวลา

I have to go now.
ฉันต้องไปแล้ว

Oh, I have to go now. My brother is waiting.
อ่านว่า โอฮ์ ไอ แฮฟ ทู โก นาว มาย บราเธอร อีส เวททิ่ง
แปลว่า ฉันต้องไปแล้ว น้องชาย(พี่ชาย)ฉันกำลังรออยู่

I enjoyed having you. Drive carefully.
อ่านว่า ไอ เอนจอยด แฮฟวิ่ง ยู ไดรฟ แคร์ฟูลลิ
แปลว่า ฉันดีใจที่คุณมา ขับรถดีๆ นะ

ประโยคภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการกล่าวลา แบบอื่นๆ ที่น่าสนใจ

– So long.
ลาก่อน

– See you again.
แล้วพบกันใหม่

– See you later.
แล้วเจอกัน

– See you next time.
พบกันคราวหน้า

– Take care.
ดูแลตัวเองด้วย

– Take care of yourself.
ดูแลตัวเองด้วยนะ

แชร์เลย