คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่พักอาศัย

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับ ที่พักอาศัย

 การเขียนที่อยู่ภาษาอังกฤษ ทั้งแบบแปล และทับศัพท์

คำศัพท์: apartment / flat
คำแปล: ที่พักอาศัยประเภทอาคารห้องชุด

คำศัพท์: bungalow
คำแปล: ที่พักอาศัยประเภทบ้านชั้นเดียว

คำศัพท์: condominium
คำแปล: ที่พักอาศัยประเภทห้องชุดพักอาศัย

คำศัพท์: caravan
คำแปล: ที่พักอาศัยประเภทรถบ้าน

คำศัพท์: castle
คำแปล: ที่พักอาศัยประเภทปราสาท

คำศัพท์: cottage
คำแปล: ที่พักอาศัยประเภทบ้านเล็ก (ในชนบท)

คำศัพท์: desert tent
คำแปล: ที่พักอาศัยประเภทกระโจมในทะเลทราย

คำศัพท์: house
คำแปล: ที่พักอาศัยประเภทบ้าน(เดี่ยว)

คำศัพท์: houseboat
คำแปล: ที่พักอาศัยประเภทเรือบ้าน

คำศัพท์: hut
คำแปล: ที่พักอาศัยประเภทกระท่อม

คำศัพท์: igloo
คำแปล: ที่พักอาศัยประเภทกระท่อมน้ำแข็ง

คำศัพท์: mobile home
คำแปล: ที่พักอาศัยประเภทบ้านเคลื่อนที่

คำศัพท์: stately home
คำแปล: ที่พักอาศัยประเภทคฤหาสน์

คำศัพท์: townhouse
คำแปล: ที่พักอาศัยประเภทบ้านที่สร้างติดกัน

 การเขียนที่อยู่ภาษาอังกฤษ ทั้งแบบแปล และทับศัพท์

แชร์เลย