บทสนทนาภาษาอังกฤษ Forget it!

เรียนภาษาอังกฤษจากตัวอย่างประโยค ตัวอย่างบทสนทนาภาษาอังกฤษ Forget it! Arunee and Pratthana are on their […]

Home/ภาษาอังกฤษ/บทสนทนาภาษาอังกฤษ/บทสนทนาภาษาอังกฤษ Forget it!

เรียนภาษาอังกฤษจากตัวอย่างประโยค

ตัวอย่างบทสนทนาภาษาอังกฤษ

Forget it!

Arunee and Pratthana are on their way home from their computer night course.
แปลว่า อรุณีกับปรารถนากำลังเดินทางกลับบ้าน หลังจากที่เรียนวิชาคอมพิวเตอร์ภาคค่ำ

Arunee: What are you doing tonight, Pratthana?
แปลว่า คืนนี้เธอจะทำอะไรปรารถนา?

Pratthana: Sleeping. Why?
แปลว่า นอนสิ ทำไมหรอ

Arunee: Very funny. Can I buy you a cup of coffee on the way home?
แปลว่า พิลึกจัง เดี๋ยวตอนกลับบ้านฉันจะเลี้ยงกาแฟเธอได้ไหม

Pratthana: Sure, but I can’t stay out too late. I still have to do my assignment and turn it in tomorrow.
แปลว่า ได้แน่ๆ แต่ฉันอยู่ข้างนอกดึกมากไม่ได้นะ เพราะฉันยังมีงานต้องทำแล้วต้องส่งพรุ่งนี้ด้วย

Arunee: Me, too. By the way, I was hoping you could help me finish my program.
แปลว่า ฉันก็เหมือนกัน ที่จริงแล้วฉันหวังว่าคืนนร้เธอจะช่วยฉันให้ทำงานเสร็จได้นะเนี่ย

Pratthana: Forget it! Like said, I will be busy doing my own homework.
แปลว่า ลืมมันไปได้เลย ก็เหมือนอย่างที่ฉันพูด ฉันจะวุ่นยุ่งเหยิงอยู่กับการบ้านของฉันแน่ๆ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ผู้เรียนภาษาอังกฤษควรรู้

very funny
แปลว่า พิลึกจัง หรือ น่าสนุกนะ

buy you a cup of coffee
แปลว่า เลี้ยงกาแฟแก่คุณ

stay out too late
แปลว่า ออกมาอยู่ข้างนอกดึกๆ

do my assignment
แปลว่า ทำงานหรือทำการบ้าน

assingment
แปลว่า หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

Forget it
แปลว่า ลืมมันไปได้เลย

Like I said มีความหมายเท่ากับ As I said
แปลว่า เหมือนที่ฉันพูด

computer night course
แปลว่า คอร์สวิชาคอมพิวเตอร์ภาคค่ำ

the way home
แปลว่า ทางกลับบ้าน

By the way
แปลว่า อีกประการหนึ่ง

busy
แปลว่า ยุ่ง วุ่นวายไปหมด

program
แปลว่า รายการ โปรแกรม

สำนวนภาษาอังกฤษที่น่าสนใจ

(name) is on the way home.
แปลว่า (ชื่อ) กำลังเดินทางกลับบ้าน

What are you doing tonight?
แปลว่า คุณจะทำอะไรคืนนี้

Can I buy you…?
แปลว่า ฉันจะเลี้ยง…คุณได้ไหม

I still have to do…
แปลว่า ฉันยังมี…ที่ต้องทำ

I was hoping you could help me…
แปลว่า ฉันหวังว่าคุณจะสามารถช่วยฉัน…

I will be busy doing my own homework.
แปลว่า ฉันจะต้องวุ่นอยู่กับการบ้านของฉันเอง

แชร์เลย

ให้คะแนนบทเรียนนี้

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

เป็นคนแรกที่ให้คะแนนบทเรียนนี้