บทสนทนาภาษาอังกฤษ Get canned (ถูกไล่ออก)

เรียนภาษาอังกฤษจากตัวอย่างประโยค ตัวอย่างบทสนทนาภาษาอังกฤษ You’ll get canned. Sam: Kim, where is Dan? […]

Home/ภาษาอังกฤษ/บทสนทนาภาษาอังกฤษ/บทสนทนาภาษาอังกฤษ Get canned (ถูกไล่ออก)

เรียนภาษาอังกฤษจากตัวอย่างประโยค

ตัวอย่างบทสนทนาภาษาอังกฤษ

You’ll get canned.

Sam: Kim, where is Dan? if you ten thirty .I want him to deliver this parcel urgently.
แปลว่า คิม แดนอยู่ไหน นี่มัน 10 โมงครึ่งแล้วนะ ผมต้องการให้เขาส่งพัสดุนี้ด่วนด้วย

Kim: He hasn’t come in yet. Maybe he’s sick or something.
แปลว่า เขายังไม่เข้ามาเลยค่ะ เขาอาจจะป่วยหรือโรคอะไรบางอย่าง

Sam: He is not first time he’s been late. You’d better go with his parcel instead.
แปลว่า นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาสายนะ คุณน่าจะไปส่งพัสดุนี้แทน

Kim: Here he is now.
แปลว่า เข้ามาแล้วนั่นไง

Dan: Hi folks! Sorry I am late. I had a car accident.
แปลว่า สวัสดีครับทุกคน ขอโทษทีที่มาสาย ผมประสบอุบัติเหตุทางรถ

Sam: Well, you’d better not be late again!
แปลว่า อืม..คุณไม่ควรที่จะมาสายอีก

Dan: What’s the matter with him? He’s very soure today.
แปลว่า เกิดอะไรขึ้นกับเขาหรือ เขาอารมณ์เสียมาวันนี้

Kim: You’ld better clean up your act. Dan. You’ll get canned if you are not careful.
แปลว่า คุณควรที่จะปรับปรุงตัวคุณ แดน คุณจะถูกไล่ออกถ้าคุณไม่ระวังตัว

คําศัพท์ภาษาอังกฤษที่ผู้เรียนภาษาอังกฤษควรรู้

clean up someone act
เป็นสำนวนอเมริกัน หมายความว่า ชอบตรงนิสัยหรือความประพฤติ

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

You have to clean up your act, Jim.
แปลว่า คุณต้องกลับสู่ความประพฤตินะ จิม

get canned
เป็นสำนวนอเมริกัน แปลว่าถูกไล่ออก

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

He just got canned last week.
แปลว่า เขาครึ่งถูกไล่ออกเมื่อสัปดาห์ก่อน

She’ll get canned if she still cautious about her boss.
แปลว่า เธอจะถูกไล่ออกถ้าเธอยังคงนินทาเจ้านายอยู่

แชร์เลย

ให้คะแนนบทเรียนนี้

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

เป็นคนแรกที่ให้คะแนนบทเรียนนี้