การทักทาย ภาษาอังกฤษ คำอ่าน คำแปล ประโยคสนทนา

How are you doing? แปลว่า สบายดีไหม บทสนทนาภาษาอังกฤษเบื้องต้น A: Hi, Tony. […]

How are you doing?

แปลว่า สบายดีไหม

บทสนทนาภาษาอังกฤษเบื้องต้น

A: Hi, Tony. (ไฮ โทนี่) สวัสดีโทนี่

B: Hi, Owen. How are you doing? (ไฮ โอเว่น ฮาวอาร์ยูดูอิ้ง) สวัสดีโอเว่น สบายดีไหม

A: So-so, thanks. How are you? (โซ โซ แธงคส ฮาวอาร์ยู) ก็เหมือนเดิม คุณสบายดีไหม

B: I’m OK, thanks. (ไอม โอเค แธงคส) ฉันสบายดี ขอบคุณ

ประโยคภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล ที่น่าสนใจอื่นๆ

Good morning. (กูด มอร์นิ่ง) สวัสดีตอนเช้า

Good afternoon. (กูด อาฟเทอะนูน) สวัสดีตอนบ่าย

Good evening. (กูด อีฟนิ่ง) สวัสดีตอนเย็น

Good night. (กูด ไนท) ราตรีสวัสดิ์

What’s up! (วอทส อัพ) เป็นไงบ้าง

Long time no see. (ลอง ไทม โน ซี) ไม่ได้พบกันนานเลยนะ

How are you? (ฮาว อาร์ ยู) สบายดีไหม

How are you today? (ฮาว อาร์ ยู ทูเด) วันนี้เป็นอย่างไรบ้าง

How are things? (ฮาว อาร์ ธิงส) เป็นอย่างไรบ้าง

How’s life? (ฮาวส ไลฟ) ช่วงนี้เป็นไงบ้าง

มีบทสนทนาอีกมากมาย คลิกอ่าน >> บทสนทนาภาษาอังกฤษ

แชร์เลย