การทักทาย ภาษาอังกฤษ คำอ่าน คำแปล ประโยคสนทนา

การทักทาย ภาษาอังกฤษ คำอ่าน คำแปล ประโยคสนทนา ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ การทักทาย แบบที่ 1 How’s […]

การทักทาย ภาษาอังกฤษ

การทักทาย ภาษาอังกฤษ คำอ่าน คำแปล ประโยคสนทนา

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ การทักทาย แบบที่ 1

How’s it going?
แปลว่า เป็นไงบ้าง

บทสนทนาภาษาอังกฤษเบื้องต้น

A: Hello, Tony. How’s it going? (เฮลโล โทนี่ ฮาวส อิท โกอิง) สวัสดีโทนี่ เป็นไงบ้าง

B: I’m OK. How’re you? (ไอม โอเค ฮาวอาร์ยู) ก็ดี แล้วคุณล่ะ

A: I’m very well. Isn’t it cold today? (ไอม เวรี เวล อีสซึ่นท อิท โคลด ทเดย์) สบายดี วันนี้อากาศเย็น
เนอะ

B: It certainly is. (อิท เซอเทนลิ อีส) ก็ว่างั้นนะ

แนะนำคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
certainly แปลว่า อย่างแน่ใจ, อย่างแน่นอน, อย่างมั่นใจ เช่น

A: “Could you lend me ฿10?”
= ให้ฉันยืมสัก 10 บาทได้ไหม

B: “Certainly.”
= ได้สิ

ประโยคภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล ที่น่าสนใจอื่นๆ

How’s everything with you? (ฮาวส เอฟริธิง วิธ ยู) คุณเป็นอย่างไรบ้าง

How’s your family? (ฮาวส ยัวร แฟมมิลิ) ครอบครัวของคุณเป็นอย่างไรบ้าง

How was your trip? (ฮาว วอส ยัวร ทริพ) ไปเที่ยวมาเป็นอย่างไรบ้าง

How was your weekend? (ฮาว วอส ยัวร วีคเอน) สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาของคุณเป็นอย่างไรบ้าง

แนะนำคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

trip แปลว่า (การ)เดินทาง, เดินทาง เช่น
– We’re going on a trip to Japan this summer.

weekend (วีค’เอนดฺ) วันสุดสัปดาห์ vi. ใช้เวลาในวันสุดสัปดาห์ เช่น
– Do you have anything planned for the weekend?
– I have a lot of homework to do over the weekend.

การตอบเป็นภาษาอังกฤษ

I’m OK. (ไอม โอเค) ฉันก็โอเค(ก็ดี)นะ

I’m fine. (ไอม ไฟน) ฉันสบายดี

Very well. (เวริ เวล) ดีมากเลย

Quite well (ไควท เวล) ค่อนข้างดีนะ

แชร์เลย