บทสนทนาภาษาอังกฤษ Have you met anyone else yet?

เรียนภาษาอังกฤษจากตัวอย่างประโยค ตัวอย่างบทสนทนาภาษาอังกฤษ The one eating Mango and sticky rice? Cindy: […]

เรียนภาษาอังกฤษจากตัวอย่างประโยค

ตัวอย่างบทสนทนาภาษาอังกฤษ

The one eating Mango and sticky rice?

Cindy: Hello.You are the new salesman, aren’t you? My name is Cindy Blue. I am a secratary here.
แปลว่า สวัสดีคุณเป็นพนักงานขายคนใหม่ใช่ไหม ฉันชื่อซินดี้ บลู ฉันเป็นเลขานุการที่นี่

Peter: Nice to meet you, Miss Cindy. I am Peter.
แปลว่า ยินดีที่ได้พบคุณบลู ผมปีเตอร์

Cindy: Please call me Cindy.
แปลว่า กรุณาเรียกฉัน ซินดี้

Peter: And I am Harry.
แปลว่า และผมก็ปีเตอร์

Cindy: Have you met anyone else yet?
แปลว่า คุณได้พบคนอื่นๆ บ้างหรือยัง

Peter: No, not yet.
แปลว่า ยังเลย

Cindy: Well, the good looking one over there, the one drinking now, is Sunny. He is an accountant.
แปลว่า คนที่หน้าตาดีๆ ตรงนั้น คนที่กำลังดื่มอยู่ คือซันนี่ เขาเป็นพนักงานบัญชี

Peter: Who is he talking to?
แปลว่า เขากำลังคุยกับใครหรือ

Cindy: That’s Lala. She is the office maid. The young man sitting at the table is Jame.
แปลว่า นั่นคือลาล่า หล่อนเป็นแม่บ้านที่สำนักงาน ชายหนุ่มที่นั่งอยู่ที่โต๊ะ คือเจม

Peter: The one eating Mango and sticky rice?
แปลว่า คนที่กำลังกินข้าวเหนียวกับมะม่วงหรือ

Cindy: That’s right.
แปลว่า ใช่แล้ว

Peter: What does he do?
แปลว่า เขาทำงานอะไรหรือ

Cindy: He is a messenger. Come over here and let me introduce you to Max.Max, this is Peter.
แปลว่า เขาเป็นเจ้าหน้าที่ส่งเอกสาร มาทางนี้ ฉันจะแนะนำให้คุณรู้จักกับแม็กซ์ แม็กซ์ นี่ปีเตอร์

Max: Hello, Peter.
แปลว่า สวัสดีปีเตอร์

คําศัพท์ภาษาอังกฤษที่ผู้เรียนภาษาอังกฤษควรรู้

not yet
แปลว่า ยังไม่ใช่ตอนนี้ มักใช้ในการตอบคำถาม

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

A: Are you ready to go?
แปลว่า คุณพร้อมที่จะไปหรือยัง

B: Not yet.
แปลว่า ยังไม่พร้อม

แชร์เลย