บทสนทนาภาษาอังกฤษ Health

เรียนภาษาอังกฤษ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ และ ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ กับสถานการณ์ต่างๆ Health ” Do you feel […]

เรียนภาษาอังกฤษ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ และ ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ กับสถานการณ์ต่างๆ
Health ” Do you feel pain ? ”

Dialogue 1

Philip : I appreciate your seeing me on such short notice .
แปลว่า : ผมขอบคุณ คุณหมอมากที่มาพบผมทันทีที่คุณได้ทราบ

Dentist : Glad to oblige . Now which tooth is bothering you ?
แปลว่า :ดีใจที่ได้พบคุณ ไหน ฟันซี่ไหนที่ทำให้คุณรู้สึกรำคาญ

Philip : This one here . It ‘ s been aching constantly since last night .
แปลว่า :ซี่นี้ครับ ผมรู้สึกผวดตั้งแต่เมื่อคืนแล้ว

Dentist : Open your mouth wider…
แปลว่า :อ้าปากกว้าง ๆ หน่อยครับ

Philip : What’s the verdict ?
แปลว่า :คุณหมอคิดว่าเกิดอะไรขึ้นหรอครับ

Dentist : I need to x – ray it to know for sure .
แปลว่า : ผมต้องเอ็กเซเรย์ฟันซี่นี้ก่อนเพื่อความแน่ใจ

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ และ ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

1.oblige มีความหมายว่า ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ใครบางคนขอร้องให้ทำ

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

lf you need a ride home , I ‘ d be happy to oblige .
แปลว่า :ถ้าคุณต้องการรถส่งกลับบ้าน ผมยินดีที่จะทำให้

Would you oblige me by taking this letter to the Director ?
แปลว่า :คุณช่วยทำบางอย่างให้ฉัน โดยนำจดหมายนี้ไปส่งให้ผู้อำนวยการได้ไหม

2. verdict แปลว่า คำตัดสินหรือความเห็น

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

What’s your verdict on the movie ?
แปลว่า : ความเห็นของคุณกับภาพยนต์เป็นอย่างไรบ้าง

Can you give me the verdict this afternoon ?
แปลว่า :คุณสามารถให้คำตัดสินกับฉันในบ่ายนี้ได้ไหม

Dialogue 2

Dentist : It’s as I thought . The root of the tooth is dead .
แปลว่า :ตามที่ผมคิดไว้ รากฟันตายแล้ว

Philip : Does that mean I need a root canal ?
แปลว่า :หมายความว่าผมต้องขุดรากฟันหรอครับ

Dentist : I ‘ m afraid so .
แปลว่า :ผมคิดว่าต้องนะครับ

Philip : But I’m only in town for a few days Can ‘ t you do something to relieve the pain until I get home ?
แปลว่า :แต่ผมจะอยู่ในเมืองแค่ 2 – 3 เท่านั้น คุณหมอมีวิธีที่จะบรรเทาความเจ็บปวด จนกระทั้งผมกลับมาถึงบ้านได้ไหมครับ

Dentist : I think I can fix you up , but I’ve got to drill a bit . First I’ll numb it a little .
แปลว่า :ผมคิดว่าผมจัดการให้ได้ แต่ผมจะต้องกรอฟันคุณนิดหนึ่งผมจะฉีดยาชาให้ก่อนนะ

Philip : I ‘ d rather not have novocaine .
แปลว่า :ผมไม่อยากให้ฉีดยาชาเลย

Dentist : You’d rather have nitrous oxide ?
แปลว่า :คุณอยากจะใช้วิธีดมแก๊สกลิ่นหอมมากกว่าใช่ไหม

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ และ ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

1.fix someone up แปลว่า จัดหาบางสิ่งบางอย่างให้กับคนที่ต้องการ

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

Can you fix me up with a bed tonight ?
แปลว่า :คุณช่วยจัดหาเตียงให้ 1 ตัวคืนนี้ได้ไหม

I will fix you up with a nice room .
แปลว่า :ฉันจะหาห้องที่ดีให้คุณห้องหนึ่ง

2. would rather. . . . หมายความว่า อยากจะทำ . . . มากกว่า

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

I would rather have a cake .
แปลว่า :ฉันอยากจะได้เค๊กมากกว่า

She would rather call you .
แปลว่า :หล่อนอยากจะโทรหาคุณมากกว่า

Dialogue 3 ( In a hospital emergency room )

Doctor : Do you feel pain here ? Here ? Here ?
แปลว่า : คุณรู้สึกเจ็บตรงนี้หรือเปล่า ตรงนี้ หรือตรงนี้ครับ

Larry : Yes , right there . And a little bit closer to the ear .
แปลว่า :ครับ ตรงนั้นแหล่ะครับ และ ใกล้ ๆ กับหูอีกนิดหนึ่ง

Doctor : How did you do this , Mr . Steen ?
แปลว่า :มันเกิดขึ้นได้อย่างไรครับ คุณสตีน

Larry : I slipped in the bathroom and bumped my head on the corner of the medicine cabinet .
แปลว่า :ผมลื่นในห้องน้ำ และศรีษะผมกระแทกตรงมุมตู้ยา

Doctor : Did you feel dizzy or faint before you fell ?
แปลว่า :คุณรู้สึกวิงเวียนศรีษะหรือเป็นลมก่อนที่คุณจะล้มหรือเปล่า

Larry : No , not at all .
แปลว่า :ไม่ ไม่เป็นไรครับ

Doctor : I need to close up the wound with a few stitches .
แปลว่า : ผมจะทำให้แผลมันติดกันโดยการเย็บ 2 – 3 เข็ม นะครับ

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ และ ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

1.dizzy แปลว่า มึนงง

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

I feel dizzy.
แปลว่า : ฉันรู้สึกมึนงง

He felt sick and dizzy .
แปลว่า : เขารู้สึกป่วยและมึนงง

2. at all แปลว่า ไม่เลย จะใช้กับประโยคปฏิเสธเท่านั้น
ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

I don’t like Indian food at all.
แปลว่า :ฉันไม่ชอบอาหารอินเดียเลย

She didn’t call me at all.
แปลว่า :หล่อนไม่ได้โทรหาผมเลย

Dialogue 4

Larry : I can go home now?
แปลว่า :ผมกลับบ้านได้หรือยังครับ

Doctor : If you don’t mind, we’d like to keep an eye on you for another hour or so.
แปลว่า :ถ้าคุณไม่ว่าอะไร เราอยากจะดูอาการของคุณอีกซักหนึ่งชั่วโมงหรือมากกว่านั้น

Larry : How come ?
แปลว่า :ทำไมล่ะครับ

Doctor : With injuries like yours, there’s always the possibility of concussion. We just want to observe a little longer.
แปลว่า :การที่คุณได้รับบาดเจ็บแบบนี้เป็นไปได้ว่ามีการกระทบกระเทือนเกิดขึ้นเสมอ เราต้องเฝ้าดูอาการของคุณอีกสักหน่อย

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ และ ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

1.If you don’t mind. เป็นสำนวน หมายถึง ถ้าคุณไม่ว่าอะไร …

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

If you don’t mind, I would like to go home now.
แปลว่า :ถ้าคุณไม่ว่าอะไร ฉันอยากจะกลับบ้านเดี๋ยวนี้

If you don’t mind I want to turn off the light.
แปลว่า :ถ้าคุณไม่ว่าอะไร ผมต้องการจะปิดไฟ

2. How come? แปลว่า ทำไม

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

How come you’re still here?
แปลว่า : ทำไมคุณถึงยังอยู่ที่นี่

How come she didn’t talk to me?
แปลว่า :ทำไมหล่อนถึงไม่พูดกับผม

Dialogue 5

Eleanor : I must have stepped off the curb in a strange way. The next thing I know I was on the ground.
แปลว่า : ฉันคงจะต้องกาวลงจากขอบนั้นในลักษณะที่ผิดท่าพอรู้ตัวก็ลงไปกองที่พื้นแล้ว

Doctor : Did you then walk?
แปลว่า : หลังจากนั้นคุณเดินได้ไหมครับ

Eleanor : No, I couldn’t put any weight on the foot at all.
แปลว่า : ไม่ได้ค่ะ ฉันหยั่งพื้นเอาน้ำหนักลงที่เท้าไม่ได้เลย

Doctor : You’re in luck. These x-rays indicate that it’s not a broken ankle. You’ve got a very bad sprain.
แปลว่า : คุณยังโชคดีนะครับ จากผลเอ็กซ์เรย์พบว่าข้อเท้าคุณไม่หัก แต่เข็ดขัดยอกมาก

Eleanor : Thanks, I guess. It still hurts and it looks absolutely hideous.
แปลว่า : ขอบคุณค่ะ มันยังปวดอยู่และดูแย่มากทีเดียว

Doctor : I know, but mostly that’s due to the swelling. Once these ice packs take effect, you’ll look and feel a lot better.
แปลว่า : ผมทราบครับ แต่นั่นเป็นเพราะมีอาการบวมมากเมื่อถุงน้ำแข็งเริ่มทำงาน อาการบวมก้จะน้อยลงและคุณก็จะรู้สึกดีขึ้น

Eleanor : And in the meantime?
แปลว่า : และในช่วงระหว่างนี้นี่แหล่ะครับ

Doctor : I’m going to wrap up your ankle and we’ll lend you some crutches. You’ll be hobbling for a few days.
แปลว่า : ผมจะพันข้อเท้าให้คุณก่อน และเราจะให้คุณยืมไม้เท้า คุณจะต้องเดินเขย่ง 2 – 3 วัน นะครับ

Eleanor : Phew! I was afraid you were going to put it in a cast.
แปลว่า : เฮ้อ ฉันกลัวว่าคุณหมดจะใส่เฝือกให้เสียอีก

Doctor : Once you get home, keep the foot elevated. You should prop it up even when you sleep .
แปลว่า : เมื่อคุณกลับถึงบ้าน ยกเท้าให้สูงขึ้นไว้ คุณควรยกเท้าให้สูงไว้ด้วยในขณะที่นอนหลับ

Eleanor : Can I attend school?
แปลว่า : ฉันไปโรงเรียนได้ไหมครับ

Doctor : I suggest you skip a few days.
แปลว่า : ผมขอแนะนำนว่าคุณควรหยุดเรียน 2 – 3 วัน

Eleanor : Can you give me something for the pain until the swelling goes down?
แปลว่า : คุณหมอจะให้ยาแก้ปวดฉันทานจนกว่าอาการบวมจะหายไปได้ไหมครับ

Doctor : I’m going to prescribe a mild painkiller.
แปลว่า : ผมจะสั่งยาแก้ปวดให้นะครับ

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ และ ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

1.be in luck เป็นสำนวน โชคดี

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

We’re in luck the train hasn’t gone yet.
แปลว่า : พวกเราโชคดี รถไฟยังไม่ไป

2. hideous เป็นคำคุณศัพท์ แปลว่า น่าเกลียด , ไม่สวยจริง ๆ

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

That is a hideous dress.
แปลว่า :นั่นเป็นชุดที่น่าเกลียดจริง ๆ

What she did is hideous.
แปลว่า :สิ่งที่หล่อนทำไปมันไม่สวย จริง ๆ เลย

3. lend someone something เป็นรูปประโยคที่ใช้เมื่อต้องการบอกว่า ให้ใครยืมสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

I lent her my car .
แปลว่า : ผมให้หล่อนยื้มรถของผม

John didn’t want to lend Tony money.
แปลว่า :จอห์นไม่ต้องให้โทนี่ยืมเงิน

4.skip เป็นคำกริยา แปลว่า หยุดทำกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

He skipped the school yesterday.
แปลว่า : เขาหยุดโรงเรียนไปเมื่อวานนี้

I can’t skip this meeting.
แปลว่า :ฉันไม่สามารถขาดการประชุมนี้ไปได้

แชร์เลย