การสั่งอาหารโรงแรม (Room service)

การสั่งอาหารโรงแรมทานในห้องพัก ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษสำหรับการสั่งอาหารเพื่อทานในห้องพัก เวลาเราไปพักที่โรงแรม และต้องการสั่งอาหารขึ้นมาทานบนห้องพัก เราจะต้องทำการต่อสายโทรศัพท์ไปที่ Room service ซึ่งมักจะมีหลายคนเข้าใจผิดคิดว่าเป็นแผนกแม่บ้าน แต่ความจริงแล้วคือบริการสั่งอาหารสำหรับทานในห้องพัก เรียนภาษาอังกฤษจากตัวอย่างประโยค […]

การสั่งอาหารโรงแรมทานในห้องพัก

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษสำหรับการสั่งอาหารเพื่อทานในห้องพัก เวลาเราไปพักที่โรงแรม และต้องการสั่งอาหารขึ้นมาทานบนห้องพัก เราจะต้องทำการต่อสายโทรศัพท์ไปที่ Room service ซึ่งมักจะมีหลายคนเข้าใจผิดคิดว่าเป็นแผนกแม่บ้าน แต่ความจริงแล้วคือบริการสั่งอาหารสำหรับทานในห้องพัก

เรียนภาษาอังกฤษจากตัวอย่างประโยค

I would like to order a ham sandwich and a pot of coffee.
แปลว่า ฉันอยากจะสั่งแซนด์วิชแฮมกับกาแฟ 1 กา

Do you want it toasted?
แปลว่า คุณต้องการให้ปิ้งด้วยไหม

Do you know how long it will take?
แปลว่า คุณพอจะทราบไหมว่าใช้เวลานานแค่ไหน

Less than a half an hour.
แปลว่า ไม่ถึงครึ่งชั่วโมง

เรียนภาษาอังกฤษจากคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่น่าสนใจ

Would like = อยาก / ต้องการ

สำนวนภาษาอังกฤษ Would like ใช้สำหรับบอกความต้องการ ว่าต้องการที่จะทำอะไร หรืออยากได้อะไร เช่น

He would like a cup of tea.
แปลว่า เขาต้องการชา 1 แก้ว

I would like to see you again on Monday.
แปลว่า ฉันอยากจะเจอคุณอีกวันจันทร์

I’d like to book a seat for tonight’s performance.
แปลว่า ฉันต้องการสำรองที่นั่งสำหรับการแสดงคืนนี้

I’d like to go to Italy.
แปลว่า ฉันอยากจะไปอิตาลี

แชร์เลย