การเตรียมตัว สัมภาษณ์งาน ภาษาอังกฤษ แนวคำถามต่างๆ

คำถาม สัมภาษณ์งาน ภาษาอังกฤษ แปลไทย

การเตรียมตัวเพื่อเข้าสัมภาษณ์งาน
Preparing for the interview

How to be successful in the interview.
สัมภาษณ์งานอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ

นอกจากการแต่งกายให้สุภาพ มาให้ตรงเวลานัดหมายสัมภาษณ์งาน และมีใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสแล้ว วิธีการให้สัมภาษณ์อันชาญฉลาดก็เป็นส่วนสำคัญ ในการที่บริษัทจะพิจารณาว่าจ้างคุณเข้าทำงาน ต่อไปนี้จะเป็นตัวอย่างคำถามภาษาอังกฤษพร้อมคําแปลภาษาไทย ที่นิยมใช้ในการสัมภาษณ์งาน และแนวทางที่ดีในการตอบคำถาม

หัวข้อหลักในการสัมภาษณ์

ผู้สัมภาษณ์จะมีแนวคำถามหลักๆ อยู่ 3 แนว ดังนี้

1. คำถามทั่วไป (traditional interview)
จะเป็นคำถามความกว้างๆ ที่นิยมทำการในการสัมภาษณ์งาน เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับผู้ถูกสัมภาษณ์ เช่น

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

– Tell me about yourself.
แปลว่า บอกฉันเกี่ยวกับตัวคุณ

– What work experience has been most valuable to you and why?
แปลว่า ประสบการณ์การทำงานที่มีคุณค่ามากที่สุดของคุณคืออะไร และเพราะอะไร

– Why have you chosen this particular profession?
แปลว่า ทำไมคุณถึงเลือกทำอาชีพนี้

– What has been your greatest challenge?
แปลว่า อะไรคือสิ่งที่ท้าทายที่สุดสำหรับคุณ

– Are you willing to travel?
แปลว่า คุณเดินทางได้ไหม

– What type of work environment appeals to you most?
แปลว่า สิ่งแวดล้อมในการทำงานแบบไหนที่คุณพึงพอใจมากที่สุด

2. คำถามสำรวจพฤติกรรม (behavioral interview)
เป็นคำถามเพื่อหยั่งเชิงความสามารถ และการตอบสนองต่อเหตุการณ์ต่างๆ ของคุณ เช่น

– Describe a time when you were faced with a stressful situation that demonstrated your ability to work under pressure.
แปลว่า อธิบายช่วงเวลาที่คุณต้องเผชิญหน้ากับสถานการณ์ตึงเครียด ที่จะบ่งบอกถึงความสามารถในการทำงานภายใต้ความกดดัน

– Give me an example of a time when you set a goal and were able to meet or achieve it.
แปลว่า ยกตัวอย่างช่วงเวลาที่คุณตั้งเป้าหมายอะไรเอาไว้ แล้วประสบความสำเร็จ

– Give me a specific example of a time when you had to conform to a policy with which you did not agree.
แปลว่า ยกตัวอย่างที่เฉพาะเจาะจง เมื่อคุณต้องทำตามนโยบายที่คุณไม่เห็นด้วย

– Tell me about a time when you had to go above and beyond the call of duty in order to get a job done.
แปลว่า ยกตัวอย่างเหตุการณ์ที่คุณต้องทำงานเกินหน้าที่ตัวเองไปมาก เพื่อจะให้งานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

– Give me an example of a time when you had to make a split second decision.
แปลว่า ยกตัวอย่างสถานการณ์ที่คุณต้องตัดสินใจอย่างเร่งด่วนมากๆ

– What is your typical way of dealing with conflict? Give me an example?
แปลว่า วิธีจัดการกับข้อขัดแย้งของคุณคืออะไร ลองยกตัวอย่างหน่อย

3. คำถามทดสอบทักษะการแก้ปัญหา (case interview)
ผู้สัมภาษณ์งานจะท้าทายคุณด้วยปัญหาหรือสถานการณ์เฉพาะหน้า ที่สมมติขึ้นมาเพื่อดูว่าคุณจะจัดการกับสถานการณ์ในชีวิตการทำงานจริงได้อย่างไรบ้าง บางครั้งอาจเป็นการทดสอบเชาว์ และความรู้ในเชิงตรรกะ

ตัวอย่างสถานการณ์ภาษาอังกฤษพร้อมคำแปลภาษาไทย

– Your client is a major player in the cosmetic industry. They are considering introducing a brand new clothing line. What recommendations might you have?
แปลว่า ลูกค้าของคุณเป็นผู้ค้ารายใหญ่ในอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง พวกเขากำลังพิจารณาจะริเริ่มสินค้ายี่ห้อใหม่ทางสายเสื้อผ้า คุณจะแนะนำเขาอย่างไร

แชร์เลย