บทสนทนาภาษาอังกฤษ Looking Pale

เรียนภาษาอังกฤษจากตัวอย่างประโยค ตัวอย่างบทสนทนาภาษาอังกฤษ You look a little pale today. Songchai does […]

เรียนภาษาอังกฤษจากตัวอย่างประโยค

ตัวอย่างบทสนทนาภาษาอังกฤษ

You look a little pale today.

Songchai does not feel well because he’s worked overtime a lot. His friend, Chockchai, shows concern.
แปลว่า ทรงชัยรู้สึกไม่ดีเพราะเขาทำงานล่วงเวลามาก เพื่อนของเขา โชคชัย ได้แสดงความเป็นห่วง

Chockchai: You look a little pale today.
แปลว่า วันนี้คุณดูหน้าซีดไปนะ

Songchai: “Looking pale’ doesn’t even come close to how I feel.
แปลว่า “หน้าซีด” ไม่ได้ใกล้เคียงกับความรู้สึกผมเลย

Chockchai: What’s happened?
แปลว่า เกิดอะไรขึ้นหรือ?

Songchai: I’m working day and night on the company’s financial reports.
แปลว่า ผมทำงานตลอดทั้งวันทั้งคืน ทำรายงานด้านการเงินของบริษัทหน่ะ

Chockchai: Oh, that’s right. It’s that time of year again.
แปลว่า โอ้ จริงสินะ เป็นเวลาช่วงนั้นของปีอีกแล้ว

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ผู้เรียนภาษาอังกฤษควรรู้

overtime
แปลว่า เกินเวลา ล่วงเวลา

shows concern
แปลว่า แสดงความเป็นห่วง

financial reports
แปลว่า รายงานด้านการเงิน

pale
แปลว่า ซีด

anyway
แปลว่า อย่างไรก็ตาม

little
แปลว่า นิดหน่อย เล็กน้อย

again
แปลว่า อีกครั้ง

สำนวนภาษาอังกฤษที่น่าสนใจ

(name) worked overtime a lot.
แปลว่า (ชื่อ) ทำงานล่วงเวลามาก

You look…
แปลว่า คุณดู…

What’s happened?
แปลว่า เกิดอะไรขึ้น

I’m working day and night on…
แปลว่า ฉันทำงานตลอดทั้งวันทั้งคืนเกี่ยวกับ…

แชร์เลย