บทสนทนาภาษาอังกฤษ Make a reservation

เรียนภาษาอังกฤษจากตัวอย่างประโยค บทสนทนาภาษาอังกฤษ Make a reservation Jame: I would like to […]

เรียนภาษาอังกฤษจากตัวอย่างประโยค

บทสนทนาภาษาอังกฤษ
Make a reservation

Jame: I would like to make a reservation, please?
แปลว่า ผมอยากจะสำรองห้องพักครับ

Staff: Certainly, sir. What’s your name, please?
แปลว่า ได้ครับ ไม่ทราบว่าชื่ออะไรครับ

Jame: Smith, Jame Smith.
แปลว่า สมิธ, เจม สมิธครับ

Staff: When will you be arriving. Mr.Smith?
แปลว่า คุณจะมาถึงเมื่อไหร่ครับ คุณสมิธ

Jame: Febuary 5 th.
แปลว่า วันที่ 5 กุมภาครับ

Staff: For how many nights?
แปลว่า สำหรับกี่คืนครับ

Jame: Until the 10 th.
แปลว่า จนถึงวันที่ 10 หน่ะครับ

Staff: So that is 5 nights.
แปลว่า นั่นก็ 5 คืน

Jame: Yes, 5 nights.
แปลว่า ใช่ครับ 5 คืนครับ

Staff: And what kind of room would you like?
แปลว่า และห้องแบบไหนที่คุณอยากได้ครับ

Jame: A single room with bath, please.
แปลว่า ขอห้องเดี่ยวพร้อมอ่างอาบน้ำครับ

Staff: I’m sorry. I can only offer you a single with shower or a double with bath.
แปลว่า ผมเสียใจด้วยครับ ผมสามารถให้คุณได้เป็นห้องเดียวกับฝักบัว หรือห้องคู่กับอ่างอาบน้ำ

Jame: I’ll take the double room with that, please.
แปลว่า ผมขอเป็นห้องคู่กับอาบน้ำครับ

Staff: And how will you be paying, Mr. Smith?
แปลว่า และคุณจะจ่ายอย่างไรครับคุณสมิธ

Jame: By Visa.
แปลว่า ด้วยบัตรวีซ่าครับ

Staff: That’s fine. What’s the card number, please?
แปลว่า ได้ครับ บัตรเลขที่เท่าไหร่ครับ

Jame: It’s 1111 2222 3333.
แปลว่า เบอร์ 1111 2222 3333

Staff: And what is your address?
แปลว่า และที่อยู่ของคุณคืออะไรครับ

Jame: 1112 A Street, BC , City Land.
แปลว่า 1112 ถนนเอ บีซี ซิตี้ แลนด์ครับ

Staff: Okay, Mr.Smith, I can confirm your reservation. That’s a double room with bath for five nights from February 5th.
แปลว่า ครับคุณสมิธ ผมสามารถย้ำการสำรองห้องพักของคุณ นั่นคือห้องคู่ กับอ่างอาบน้ำสำหรับ 5 คืน ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์

Jame: That’s right. Thank you.
แปลว่า ถูกต้องครับ ขอบคุณมากครับ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ผู้เรียนภาษาอังกฤษควรรู้

reservation
เป็นคำนาม แปลว่า สำรองที่ สำรองห้องพัก มักจะใช้ควบคู่กับคำกริยา make

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

Did you make a reservation for me?
แปลว่า คุณสำรองที่ให้ผมหรือยังครับ?

You should make reservations in advance.
แปลว่า คุณควรสำรองห้องพักล่วงหน้า

แชร์เลย