ภาษาอังกฤษ สำหรับการประชุม นำการประชุม เข้าร่วมประชุม การเสนอความคิด ไอเดีย

คลิกอ่าน >> คำศัพท์ภาษาอังกฤษ พื้นฐาน 1,000 คำ
เทคนิค เรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง ให้ได้ผล

ภาษาอังกฤษ สำหรับการประชุม

ประโยคภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ดำเนินการประชุม หรือหัวหน้าทีม

Let’s come up with some ideas.
= มาเสนอความคิดใหม่ๆ กันเถอะ

Who’s got an idea?
= ใครพอจะมีแนวคิดบ้าง

All ideas are good ideas.
= ความคิดทั้งหมดถือว่าดี

Don’t hold back.
= พูดได้เต็มที่ ( ไม่ต้องยั้ง)

Everyone needs to contribute.
= ทุกคนต้องมีส่วนร่วม (ช่วยเหลือ, เสียสละ)

Don’t hesitate from volunteering any ideas you might have.
= อย่าลังเลที่จะแสดงความคิดเห็นออกมา

All right, how can we group these ideas?
= เอาล่ะ เราจะจัดหัวข้อแนวความคิดพวกนี้กันอย่างไรดี

ประโยคภาษาอังกฤษ สำหรับผู้เข้าร่วมประชุม

I’ve got an idea.
= ฉันมีความคิด

I’ll add on to Gaga’s idea by also saying that…
= ฉันจะเพิ่มเติมความคิดของกาก้าว่า…

Something else to consider would be…
= สิ่งอื่นที่ต้องพิจารณาก็คือ…

This just came to me.
= ฉันเพิ่งคิดได้ว่า (เพิ่งคิดเรื่องนี้ขึ้นมาได้)

Why don’t we…
= ทำไมพวกเราไม่…

The only other thing I can think of is…
= อีกอย่างที่ฉันคิดออกก็คือ…

As I see the situation, we should…
= จากที่ฉันดูสถานการณ์ พวกเราควร…

สำนวนน่ารู้
norrow down = จำกัดให้น้อยลง

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

We need to narrow down these three choices to just one.
= พวกเราต้องให้ตัวเลือกทั้ง 3 นี้เหลือเพียงแค่ 1

บทเรียนภาษาอังกฤษ ที่ควรอ่าน

– พื้นฐานภาษาอังกฤษ
– คำคมภาษาอังกฤษ (พร้อมคำอ่าน คำแปล)
– โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ
– ไวยากรณ์อังกฤษ | Tense ทั้ง 12
– ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
– อาชีพ ภาษาอังกฤษ (พร้อมฟังเสียงเจ้าของภาษา)
– เลข ภาษาอังกฤษ (พร้อมฟังเสียง)
– ผลไม้ ภาษาอังกฤษ (พร้อมฟังเสียง)
– สระภาษาอังกฤษ อักษรภาษาอังกฤษ (วิธีสะกดคำ)
– แนะนำตัวภาษาอังกฤษ
– เขียนจดหมายภาษาอังกฤษ ตัวอย่างประโยคเพียบ

 ติดตาม อ.ต้นอมร บนเฟซบุ๊ก ความรู้ดีๆ เพียบ!
facebook.com/tonie.amorn
(ตั้งเป็น see first : เห็นโพสต์ก่อน ด้วยนะครับ)

ช่องยูทูป เรียนภาษาอังกฤษ ฟรี
youtube.com/tonamorn

 เข้ากลุ่มเรียนภาษาอังกฤษ ฟรี
facebook.com/groups/english.tonamorn