บทสนทนาภาษาอังกฤษ Meetings

เรียนภาษาอังกฤษ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ และ ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ กับสถานการณ์ต่างๆ Meetings “I’m sitting in for […]

เรียนภาษาอังกฤษ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ และ ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ กับสถานการณ์ต่างๆ
Meetings “I’m sitting in for …”

Dialogue 1

Mr. Dufill : Shall we begin?
แปลว่า :เราจะเริ่มกันหรือยังครับ

Ms. Perot : Diane isn’t here yet.
แปลว่า :ไดแอนยังไม่มาเลยค่ะ

Mr. O’Hara : Oh, let’s go ahead. She’s often late.
แปลว่า :เราเริ่มกันเลยเถอะครับ เธอมาสายเสมอแหล่ะ

Mr. Dufill : As you know, I’m sitting in for the boss because he’s out of town this week. You should all have a copy of the minutes of last week’s meeting. Any questions?
แปลว่า :อย่างที่คุณทราบ ผมทำหน้าที่แทนหัวหน้าเพราะว่าท่านไปนอกเมืองอาทิตย์นี้ คุณคงจะมีสำเนาสรุปการประชุมของอาทิตย์ที่แล้วกันทุกคน มีคำถามไหมครับ

Ms. Perot : I have one.
แปลว่า :ฉันมีคำถามข้อหนึ่งค่ะ

Mr. Dufill : Go ahead
แปลว่า :ถามได้เลยครับ

Ms. Perot : It’s item number six. There’s some mention of an insurance plan. What does that refer to?
แปลว่า :มันอยู่ในข้อที่ 6 มีการกล่าวถึงแผนการประกันภัยหมายถึงอะไรหรือค่ะ

Mr. Dufill : Henry, I think you can best answer that .
แปลว่า :เฮนรี่ ผมคิดว่าคุณสามารถตอบคำถามนั้นได้ดีที่สุด

Mr. O’Hara : We’re considering expanding the options for dependents in our medical insurance plan.
แปลว่า :เรากำลังพิจารณาขยายทางเลือกสำหรับลูกจ้างในเรื่องแผนประกันสุขภาพของเรา

Ms. Perot : Well, I’d be interested in that.
แปลว่า :ค่ะ ฉันสนใจในโครงการนี้

Mr. O’Hara : Great. We have a committee reviewing the various plans. Do you want to be in on it?
แปลว่า :ดีมากครับ เรามีคณะกรรมการคณะหนึ่งทบทวนแผนงานต่าง ๆ คุณต้องการจะเข้าร่วมด้วยหรือไม่ล่ะ

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ และ ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

Shall we…? เป็นรูปประโยคที่ใช้เมื่อต้องการถามว่า พวกเราจะทำอะไรกันหรือยัง

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

Shall we eat?
แปลว่า :พวกเราจะกินกันหรือยัง

Shall we go?
แปลว่า :พวกเราจะไปกันหรือยัง

2. let’s … เป็นสำนวน แปลว่า ทำอะไรกันเถอะ

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

Let’s play a game.
แปลว่า :เล่นเกมส์กันเถอะ

Let’s go skiing .
แปลว่า :ไปเล่นสกีกันเถอะ

Dialogue 2

Mr. Du fill : Let’s move on to item number five Beginning on page 15 of the handout.
แปลว่า :ขอให้ทุกคนเลื่อนมาดูในข้อที่ 5 เริ่มต้นที่หน้า 15 ของชุดที่แจกให้

Ms. Perot : If I read these graphs correctly, production costs will mean a very thin profit margin.
แปลว่า :ถ้าเผื่อว่าการอ่านกราฟของผมถูกต้อง ต้นทุนการผลิตจะหมายความว่าเหลือส่วนที่เป็นกำไรน้อยมาก

Mr. O’Hara : You’re assuming our primary market will be overseas.
แปลว่า :คุณคาดคะเนว่าตลาดที่สำคัญของเราควรเป็นที่ต่างประเทศ

Ms. Perot : Right, and our prices will have to be competitive with local producers. What is your opinion, Mr. Dufill?
แปลว่า :ถูกต้อง และราคาของเราจะต้องสามารถแข่งขันได้กับราคาขอบผู้ผลิตในท้องถิ่น คุณมีความคิดเห็นอย่างไร คุณดัฟฟิว

Mr. Du fill : I agree with Mr. O’Hara. We may be able to concentrate on the domestic market.
แปลว่า :ผมเห็นด้วยกับคุณโอฮ่าร่า เราอาจจะให้ความสนใจตลาดภาในประเทศด้วย

Mr. O’Hara : The duties are so high on imports. We can undercut everyone else and still make a healthy profit .
แปลว่า :ในการสั่งซื้อสินค้าเข้ามา ต้องเสียภาษีสูงมาก เราสามารถตัดราคาของทุกคนได้และยังคงมีกำไรอย่างงาม

Ms. Perot : But even at a low price, how many people in this country could afford the product? And let’s face it, a snow blower is hardly a necessity.
แปลว่า :แม้ว่าจะขายในราคาที่ถูกต้อง จะมีสักกี่คนในประเทศนี้สามารถซื้อผลิตภัณฑ์นี้ได้ และเราคงต้องเผชิญกับความเป็นจริงที่ว่า เครื่องเป่าหิมะมีความจำเป็นน้อยมาก ๆ

Mr. Dufill : It’s surprising, but preliminary market research indicates that there may be sufficient demand.
แปลว่า :มันน่าประหลาดใจที่การค้นคว้าการตลาดแต่เริ่มแรกชี้ให้เห็นว่าน่าจะมีความต้องการอย่างเพียงพอ

Mr. O’Hara : Apparently, some people want just in case there’s a major snowstorm.
แปลว่า :อย่างเห็นได้ชัดว่า คนบางคนต้องการมันในขณะที่มีพายุหิมะแรง ๆ เท่านั้น

Mr. Dufill : And some people just want to show off to their neighbors. Take a look at page 16.
แปลว่า :และบางคนต้องการที่จะมีไว้อวดเพื่อนบ้านเท่านั้นขอให้ดูที่หน้า 16

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ และ ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

Agree เป็นคำกริยา หมายถึง เห็นด้วย มักจะใช้กับคำว่า with

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

I don’t agree with him.
แปลว่า :ฉันไม่เห็นด้วยกับเขา

No one will agree with John.
แปลว่า :จะไม่มีใครเห็นด้วยกับจอห์น

Dialogue 3

Mr. Will : As many of you recognize, staff morale is at an all-time low, no doubt due to the drop in sales this past quarter. I’m looking for suggestions on how we can improve it. Ms. Olson?
แปลว่า :อย่างที่เราทุกคนทราบกันดีว่าขวัญและกำลังใจของพวกเราค่อนข้างจะต่ำลงทั้งนี้เนื่องจากยอดการขายในสามเดือนที่ผ่านมาลดลง ผมอยากได้คะแนะนำว่า เราควรจะมีการปรับปรุงอย่างไรดี คุณโอลซัน

Ms. Olson : Across-the-board pay raises?
แปลว่า :ขึ้นเงินเดือนให้ทุกคนเลยซิค่ะ

Mr. Will : All right, I’m looking for suggestions that don’t cost too much money. Sure, raises would work, but I can hardly justify it, given our recent sales performance.
แปลว่า :ใช่ แต่ผมอยากได้คำแนะนำที่ไม่ต้องใช้เงินมากจนเกินไป แน่นอน การขึ้นเงินเดือนคงจะเป็นผลดีแต่ผมคงทำไม่ได้ ดูจากยอดขายของเราเมื่อเร็ว ๆ นี้ซิ

Mr. Craig : Perhaps we could publicly commend employees who are doing a good job We could select, say, “an employee of the month.
แปลว่า :บางทีเราอาจจะประกาศยกย่องพนักงานที่ทำยอดการขายได้ดี “พนักงานดีเด่นแห่งเดือน”

Ms. Olson : I think that’s a good idea, but we’ve got to give him or her more than a pat on the back.
แปลว่า :ผมคิดว่าเป็นความคิดที่ดี แต่เราคงต้องให้เขามากไปกว่าการชมเชย

Mr. Will : Or a plaque. There could be a small monetary award fifty dollars, maybe?
แปลว่า :หรือว่าจะเป็นโล่ห์อันหนึ่ง มีรางวัลเป็นเงินเล็กน้อยซัก 50 ดอลล่าร์

Mr. Craig : That might seem a little tacky. Maybe it should be a fine bottle of wine or dinner for two in a good restaurant.
แปลว่า :นั่นก็ดูเหมือนว่ายังไม่ดีทีเดียว บางทีอาจจะเป็นเหล้าวน์ที่ดี ๆ ซักขวดหนึ่ง หรือ อาหารเย็นสำหรับ 2 คน ในภัตตาคารหรู ๆ

Mr. Will : We might be straying from the subject at hand, however. There are other ways of raising general morale.
แปลว่า :เราอาจจะกำลังพูดกันในรายละเอียดปลีกย่อยของหัวข้อยู่ อย่างไรก็ตามยังมีวิธีการอื่น ๆ อีกในการเพิ่มขวัญและกำลังใจ

Ms. Olson : The obvious one is a picnic or some other kind of get-together for all hands.
แปลว่า :ที่เห็นได้ชัดว่าดีก็คือ การมีปิคนิคหรือการสังสรรค์ด้วยกันทั้งหมด

Mr. Craig : If we invite families, that could get awfully expensive.
แปลว่า :ถ้าเราเชิญครอบครัวร่วมด้วย มันคงจะต้องใช้เงินมากทีเดียว

Mr. Will : Mr. Craig, how about if you dig up the budget for the last few staff parties we’ve had?
แปลว่า :คุณเครช ผมว่าคุณน่าจะหาข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณจากการจัดงานเลี้ยงของพนักงาน 2 – 3 ครั้งที่แล้วดูว่าเป็นอย่างไร

Mr. Craig : I’ll get right to it.
แปลว่า :ผมจะจัดการตามนั้นครับ

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ และ ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

1.Staff เป็นคำนามเอกพจน์เสมอ จะไม่มีการเติม s แปลว่า เจ้าหน้าที่ , พนักงาน

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

How many staff do you have?
แปลว่า :คุณมีเจ้าหน้าที่กี่คน

We don’t have enough staff.
แปลว่า :พวกเรามีพนักงานไม่เพียงพอ

2. Perhaps เป็นคำวิเศษณ์ แปลว่า บางที มีความหมาย เหมือนกับคำว่า maybe นั่นเอง

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

Perhaps she’s a teacher.
แปลว่า :บางทีหล่อนอาจจะเป็นอาจารย์

This is perhaps her new ring.
แปลว่า :นี่บางทีอาจจะเป็นแหวนวงใหม่ของหล่อน

แชร์เลย