บทสนทนาภาษาอังกฤษ Money

เรียนภาษาอังกฤษ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ และ ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ กับสถานการณ์ต่างๆ Money “Can I pay by […]

เรียนภาษาอังกฤษ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ และ ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ กับสถานการณ์ต่างๆ

Money “Can I pay by check?”

Dialogue 1

Annette : I have a check here drawn on an overseas bank. Can you tell me how long it would take to process it and what fees you would charge?
แปลว่า :ดิฉันเช็คใบหนึ่งสั่งจ่ายโดยธนาคารในต่างประเทศคุณจะบอกดิฉันได้ไหมคะว่า ใช้เวลานานเท่าไหร่ในการขึ้นเงิน และคุณคิดค่าธรรมเนียมเท่าไรคะ

Banker : Do you have an account here?
แปลว่า :คุณมีบัญชีที่นี่หรือเปล่าครับ

Annette : No, I don’t, but I’ll open one if your service for processing overseas checks is reasonable.
แปลว่า :ไม่มีค่ะ แต่ดิฉันจะเปิดบัญชีที่นี่ ถ้าค่าบริการในการขึ้นเงินจากเช็คต่างประเทศสมเหตุสมผล

Banker : The processing fee is five dollars, but how long it takes depends on the bank and the country. Could I see the check?
แปลว่า :ค่าธรรมเนียมในการขึ้นเงิน 5 ดอลล่าร์ครับ แต่จะใช้เวลานานกี่วันนั้น ขึ้นอยู่กับธนาคารและประเทศนั้น ๆ ขอผมดูเช็คหน่อยครับ

Annette : Of course. Here it is.
แปลว่า :ได้ค่ะ นี่ไงค่ะ

Banker : I have good news for you. Our head bank has a tie-in with the bank this is draw on, If there are no hitches. we should be able to credit your account within ten days. Perhaps seven days.
แปลว่า :ผมมีข่าวดีที่จะบอกคุณ สำนักงานใหญ่ของเรามีความสัมพันธ์กับธนาคารที่สั่งจ่ายเช็คนี้ ถ้าไม่มีการขลุกขลักเกิดขึ้น เราสามารถจะใส่ยอดเงินไว้ในบัญชีของคุณภายใน 10 วัน หรือ บางทีอาจจะ 7 วัน

Annette : I’m relieved to hear that. What if I had a check drawn on another bank?
แปลว่า :ดิฉันโล่งใจที่ได้ยินอย่างนี้ แต่ถ้าดิฉันมีเช็คสั่งจ่ายโดยอีกธนาคารหนึ่งล่ะคะ

Banker : From the same country?
แปลว่า :จากประเทศเดียวกันหรือครับ

Annette : Yes .
แปลว่า :ใช่ค่ะ

Banker : It could literally take months. Banks are notoriously inefficient over there.
แปลว่า :มันอาจจะใช้เวลาหลายเดือน ธนาคารหลายแห่งที่นั่นมีชื่อเสียงเรื่องไม่มีประสิทธิภาพนัก

Annette : All right, then. I guess I’ll open an account here. Can you provide me with information on what you offer?
แปลว่า :ตกลงค่ะ ดิฉันคิดว่าจะเปิดบัญชีที่นี่ คุณจะกรุณาหาข้อมูลในสิ่งที่เสนอให้ดิฉันได้ไหมคะ

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ และ ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

Hitch เป็นคำนาม หมายถึง อุปสรรค

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

The play went off without a hitch.
แปลว่า :ละครดำเนินไปโดยไม่มีอุปสรรค

There are a few hitches at the moment.
แปลว่า :มีอุปสรรคอยู่ข้างในขณะนี้

Dialogue 2

Sean : Can I pay for this by check?
แปลว่า :ผมจ่ายเป็นเช็คได้ไหมครับ

Clerk : Certainly. Do you have two forms of I . d.?
แปลว่า :ได้ครับ คุณมีบัตรประจำตัว 2 ชนิดใช่ไหมครับ

Sean : How about Mastercard and a student i .d.
แปลว่า :บัตรมาสเตอร์และบัตรประจำตัวนักศึกษาได้ไหมครับ

Clerk : Got anything besides the student i d.?
แปลว่า :มีบัตรอะไรนอกเหนือจากบัตรนักศึกษาไหมครับ

Sean : A driver’s license, but it’s out-of-state.
แปลว่า :ใบขับขี่รถยนต์ แต่มันเป็นของรัฐอื่นนะครับ

Clerk : No problem, it’s still better than a student i.d.
แปลว่า :ไม่เป็นไรครับ ผมว่ายังดีกว่าบัตรนักศึกษาครับ

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ และ ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

driver’s license เป็นคำนาม แปลว่า ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ ชาวอังกฤษ จะใช้คำว่า driving license แทนนะครับ

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

Do you have a driver’s license?
แปลว่า :คุณมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ไหม

Can I see your driving license? แปลว่า :ฉันขอดูใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ของคุณได้ไหม

Dialogue 3

Lisa : Do you cash traveler’s checks?
แปลว่า : คุณแลกเงินตั๋วเดินทางไหมค่ะ

Teller : What kind do you have ?
แปลว่า :คุณมีแบบไหนครับ

Lisa : Two actually, Barclay’s and Thomas Cooke.
แปลว่า :มี 2 แบบค่ะ ของบาร์เคลย์และโทมัส คุกส์

Teller : Sorry, I can take the Thomas Cooke, but not the Barclay’s. What currency?
แปลว่า :ขอโทษครับ เรารับโทมัส คุกส์ แต่เราไม่รับบาร์เคลย์ครับ คุณต้องการเงินสกุลไหนครับ

Lisa : Swiss francs.
แปลว่า :เงินฟรังของสวิสค่ะ

Teller : Fine. Today’s rate is posted on the board over there.
แปลว่า :ครับ อัตราแลกเปลี่ยนวันนี้ติดอยู่ที่บอร์ดตรงนั้นครับ

Lisa : Do you charge any service fees? Or a percentage of the check?
แปลว่า :คุณคิดเงินค่าบริการหรือว่าเปอร์เซ็นต์การแลกเช็คไหมคะ

Teller : No, there are no hidden costs. Only a flat one dollar fee per check.
แปลว่า :ไม่ครับ ไม่มีค่าบริการใด ๆ อีกนอกจากแค่ 1 ดอลล่าร์ ต่อเช็ค 1 ใบครับ

แชร์เลย